Jaa facebookissa Jaa twitterissä

Terveysalan välittäjäalusta (TERVA)


Terveyskampus Turun jäsenorganisaatiot keskittävät jatkossa terveysalan testaukseen liittyvät yhteydenotot. Tällä tavoitellaan tiedonkulun parantamista, tuetaan erilaisten palvelujen kehittämistä, sekä pyritään vähentämään testaukseen liittyviä riskejä. Yhteydenottojen sujuvoittamiseksi Terveyskampus on avannut yhteisen TERTTU-palvelun sähköisen yhteydenottolomakeen verkkosivulleen kesäkuussa 2020.

 

Terva-hanke

Yritysten yhteydenottoihin liittyvä palvelun kehittäminen sekä välittäjäalustatoimintamallin rakentaminen tapahtuu vuosien 2019-2021 välisenä aikana EAKR-rahoitteisessa Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hankkeessa. Tavoitteena on, että hankkeen päättymisen jälkeen toimintamalli otetaan käyttöön Terveyskampus Turun innovaatiotoimijoiden keskuudessa.

Terva-hankkeessa toimivat Turku Science Park, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä koordinaattorina Turun ammattikorkeakoulu. Toimintamallia testataan mahdollisuuksien mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja/tai Turun ammattikorkeakoulussa organisaatioiden sisäisten toimintatapojen ja päätöksen mukaan.

 


Välittäjäalustan hyödyt yritykselle

Terveysalan yritysten tulee osoittaa ratkaisujensa osalta viranomaisvaatimusten ja lakien täyttyminen. Tämä koskee erityisesti lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita, mutta kiristyvät viranomaisvaatimukset ovat keskeisiä myös hyvinvointiratkaisujen kehityksessä. Alan ammattilaisten kanssa tehtyä kehitystyötä pidetään merkkinä ratkaisun laadusta. Näytön saaminen edellyttää ratkaisun valvottua testaamista tieteellisesti pätevin keinoin.

Terva-hankkeessa luotava toimintamalli yhdistää useita Varsinais-Suomessa toimivia terveysalan testialustapalveluja ja sen avulla on mahdollista nopeuttaa yritysten tutkimusta, tuotekehitystä ja uusien ratkaisujen saattamista markkinoille. Testialustat ovat yksiköitä, jotka tukevat uudenlaisten tuotteiden tai palvelujen kehittämistä. Liiketoiminnan sijaan etenkin terveysalan testialustoissa korostuvat vuorovaikutteisuus ja arvonluonti. Tästä syystä testialusta on käsitteenä laajempi kuin esim. testauslaboratorio.

Välittäjäalustan avulla pyritään löytämään yritysten testaustarpeisiin sopivin ratkaisu joko yhdestä tai useammasta testialustapalvelusta Varsinais-Suomesta. Lisäksi palvelulla pyritään säästämään yrityksen aikaa, mikä aiheutuu muutoin oikean testialustapalvelun tarjoajan etsimisessä.

 

Lisätiedot sekä palvelun kehittämisehdotukset

 

Välittäjäalusta

Elina Kontio, Turun ammattikorkeakoulu, elina.kontio(a)turkuamk.fi

Eriikka Siirala, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, eriikka.siirala(a)tyks.fi

Janne Lahtiranta, Turku Science Park, janne.lahtiranta(a)turkubusinessregion.com

 

Terva-hanke

Kaisa Jokela, Turun ammattikorkeakoulu, kaisa.jokela(a)turkuamk.fi

 

Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Rahoittajan vaatimusten mukaisesti hankkeessa kerätään indikaattoritietona hankkeeseen osallistuneiden yritysten nimet ja niiden Y-tunnukset.