Terveyskampus Turku

Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle.

Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa.

Alueella tehtävä huippututkimus mahdollistaa korkeatasoisen koulutuksen ja uusia innovaatioita. Nämä tukevat osaltaan Turun yliopistollisen keskussairaalan kansainvälisesti korkeatasoista erikoissairaanhoitoa. Tavoitteena on kehittää kampuksella perinteiset tieteenalarajat ylittävää osaamista, joka vastaa sosiaali- ja terveysuudistuksen tavoitteita.

Yhteistyökumppaneiden muodostamat työryhmät arvioivat nyt kampuksen toimintaa tutkimuksen, koulutuksen, hallinnon rakenteiden, innovaatiotoiminnan ja imagon osalta. Yhteistyön avulla alueesta tehdään mahdollisimman houkutteleva ja innostava ympäristö henkilökunnalle, opiskelijoille ja yrityksille.


Löydät meidät Facebookista

Löydät meidät Twitteristä