Hälsocampus Åbo

Hälsocampus Åbo är ett betydande mångvetenskapligt kunskapskluster inom medicin, social- och hälsovetenskaper och teknologi, som erbjuder unika möjligheter för forskning, innovationer och företagssamarbete.

I hälsocampussamarbetet deltar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Turku Science Park Oy. Parterna främjar forsknings- och samarbetsförutsättningar, utbildningsverksamhet samt företags- och innovationsverksamhet.

Den spetsforskning, som bedrivs inom området, möjliggör högklassig utbildning och nya innovationer, som å sin del stöder den internationellt sett högklassiga specialsjukvården som erbjuds vid Åbo universitetscentralsjukhus. Målet är att utveckla ett över traditionella vetenskapsgränser skridande kunnande, som motsvarar social- och hälsovårdsreformens målsättningar.

Arbetsgrupper bestående av samarbetsparterna utvärderar nu verksamheten kring forskning, utbildning, administration, innovationsverksamhet och image. Genom samarbetet utgör området en attraktiv och inspirerande miljö för personal, studerande och företag.


Facebook

Twitter