Jaa facebookissa Jaa twitterissä

Terveyskampuksen blogiohjeet

Blogin tarkoitus ja tavoite

Terveyskampuksen blogin kautta viestitään Terveyskampuksen strategiaan nojaten keskeisistä Terveyskampuksen yhteistyön saavutuksista ja alueellisesti tärkeistä terveysalan tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja koulutukseen liittyvistä aiheista sekä tuodaan keskusteluun uusia terveyskampuksen strategian pohjalta nousevia ajankohtaisia näkökulmia. Blogin kautta nostetaan esille mm. Terveyskampuksen toimijoiden saavutuksia ja yhteistyötä, huippututkimusta, menestystarinoita, kehittämistyötä sekä yritysyhteistyötä.

Blogin tavoitteena on kasvattaa turkulaisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän huippuosaamisen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä lisätä Terveyskampuksen tunnettuutta sisäisesti jäsenorganisaatioiden kesken ja vahvistaa Terveyskampuksen yhteistyötä.

Blogi on monikielinen, voit kirjoittaa juttusi suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.

Terveyskampuksen blogin kohderyhmänä ovat Terveyskampus-organisaatioiden henkilöstö ja opiskelijat, päättäjät ja vaikuttajat​, terveysalan yritykset ja asiantuntijaorganisaatiot, verkostot ja yhteistyökumppanit, muut korkeakoulut ja niiden henkilöstö​, media​, rahoittajat​ ja suuri yleisö (kansalaiset, potilaat).

 

Vinkkejä verkkotekstin kirjoittamiseen

 • Otsikko houkuttaa lukemaan ja kertoo tekstin aiheesta. Aktiivi- tai kysymysmuotoiset otsikot (esim. Kasvukivut kuuluvat murrosikään) herättävät kiinnostuksen.
 • Tärkeimmät asiat (esim. keskeiset tulokset) tuodaan esille heti otsikossa ja lyhyessä alkukappaleessa. Yksityiskohdat kuvaillaan myöhemmin ja lisätiedot voi linkittää tekstin yhteyteen.
 • Lyhyet tekstit sopivat paremmin verkkoon. Kannattaa suosia lyhyitä kappaleita ja virkkeitä, sillä lukeminen on verkossa hitaampaa. On hyvä miettiä, miten teksti asettuu näytölle luettavaksi.
 • Väliotsikot auttavat tekstin jäsentämisessä. Jäsennysyksikkönä voi käyttää esimerkiksi näytön mittaa.
 • Kirjoittaessa on hyvä miettiä tekstin kohdeyleisöä. Tekstin tulee olla ymmärrettävää myös lukijalle, joka ei ole oman alasi asiantuntija.
 • Konkreettiset esimerkit helpottavat asiaan vihkiytymätöntä lukijaa asiasisällön ymmärtämisessä. Luettelointi, kaavioit ja kuvat auttavat selventämään tekstin sanomaa.
 • Sisällön rakentamisessa voi oman näkökulman ohella huomioida myös Terveyskampuksen strategian.
 • Linkkejä lähdemateriaaliin ja muuhun tekstin ulkopuoliseen materiaaliin voi sisällyttää tekstiin.

Allekirjoitus

 • Ilmoita kirjoittajien nimet, tittelit (esim. HuK/VTM/tms), mahdolliset nimikkeet (esim. opiskelija/projektitutkija/kirjailija) ja organisaatiot.
 • Mainitse myös tutkimusryhmän nimi, jos teksti liittyy tutkimusryhmään.
 • Toimitathan itse profiilikuvan julkaistavaksi blogitekstin yhteydessä

Kuvat

 • Toivomme, että lähetät kirjoituksen mukana aiheeseen liittyviä kuvia.
 • Blogijuttuun tarvitaan ainakin pää-/nostokuva ja mahdollisesti muuta kuvitusta. Pääkuva näkyy sosiaalisen median jaoissa, joten se kannattaa olla laadukas ja houkutteleva.
 • Varmista luvat kuvien käyttöön sekä kuvaajalta että kuvassa näkyviltä henkilöiltä. Alaikäisiltä tarvitaan huoltajan suostumus.
 • Varmista, että kuvien resoluutio on riittävä (leveys 1200 px).
 • Lähetä kuvat erillisinä tiedostoina
 • Jos sopivia kuvia ei ole omasta takaa, voimme etsiä aiheeseen liittyviä kuvia Terveyskampuksen jäsenorganisaatioiden kuvapankeista.

Julkaiseminen

 • Lähetä teksti Terveyskampuksen koordinaattorille Taina Nordgrenille (nordgren@turkuamk.fi). Sisältö tarkistetaan, oikoluetaan ja tarvittaessa editoidaan yhdessä Terveyskampuksen blogin toimituskunnan kanssa ennen julkaisua.
 • Toimita blogin yhteydessä mahdolliset linkit sosiaalisen median kanaviin ja muihin resursseihin (omiin tai organisaation), joihin haluat lukijan ohjata.
 • Etsimme yhdessä sopivan julkaisuajankohdan tekstillesi ja ilmoitamme sen etukäteen myös sinulle.
 • Julkaisua kannattaa jakaa omissa sosiaalisen median kanavissa #healthcampustku tai @healthcampustku -aihetunnisteen kera. Lisäksi kannattaa käydä tykkäämässä Terveyskampuksen somejaoista (Twitter, Facebook) julkaisun näkyvyyden lisäämiseksi.

Terveyskampuksen blogin toimituskunta:

 • Turun yliopisto: Heikki Kettunen
 • Turun AMK: Aleksi Rajamäki
 • Terveyskampus: Taina Nordgren
 • VSSHP: Suvi Vainio
 • TScP: Riku Näsänen
 • Åbo Akademi: Pamela Friström
 • Novia: Jenny Svartsjö

Juttuideat, palautteet, yhteistyöehdotukset ja kysymykset voi lähettää osoitteeseen taina.nordgren@turkuamk.fi. Kiitos yhteistyöstä ja antoisia hetkiä blogin parissa!

Terveyskampuksen blogiohjeiden koonnissa on hyödynnetty Turun yliopiston Sote-akatemian ja Turun AMK:n Sun OpiX -blogin ohjeita sekä Verkkovarian verkkokirjoittamisen ohjeita.