InFLAMES – immunologian huippututkimukseen perustuva täsmälääketieteen ekosysteemi Turussa

18.11.2021

 

InFLAMES-lippulaivan työelämäprofessori Timo Veromaa avaa kirjoituksessaan lippulaivan merkittävyyttä ja lisäarvoa tieteelle, taloudelle ja hyvinvoinnille.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin uusi tutkimuksen lippulaiva InFLAMES -immuunijärjestelmän innovaatiokeskus toimii sekä lääketieteen että talouskasvun moottorina. Lippulaivan tärkeitä tavoitteita ovat läpimurrot lääkekehityksen, diagnostiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla. Innovaatiot, kansainvälistä kärkeä edustavat tutkijat, huippuluokan tutkimusinfrastruktuuri ja tiivis yliopistojen, kliinikoiden ja liike-elämän yhteistyö luovat perustan lippulaivan tutkimukselle.

InFLAMES-lippulaivan viitekehyksenä ja ideologisena perustana on immunologiseen tutkimukseen ja innovaatioihin perustuva, taloutta elvyttävä ja terveyttä edistävä yhteiskunta. Ajatuksena on, että immunologinen huippututkimus kehittää lääkeaihioita, patentoi uudet molekyylit ja vie ne paikallisesti tarjolla oleviin tautimallitutkimuksiin ja edelleen lääkekehityshankkeeksi. Toivon mukaan samalla saadaan aikaan myös menestyviä yhtiöitä, jotka voivat viedä uudet hoidot kliinisiin tutkimuksiin ja aikanaan myös apteekin hyllylle terveyttä ja hyvinvointia tuottamaan.

Lisää lääkealan liiketoimintaosaamista akateemiseen maailmaan

InFLAMES haluaa lisätä yhteistyötä yliopiston ja lääkealan yritysten välillä sekä toimia mahdollistajana innovaatioiden kaupallistamisessa. Jo InFLAMESia rakennettaessa oli selvää, että työelämäprofessorit olisivat keskeinen väline, kun halutaan tunnistaa yliopistossa tehtyjen löydösten kaupallinen potentiaali ja löytää sopiva jatkojalostaja yritysmaailmasta. Lippulaivaan onkin siksi perustettu lääketaloustieteen ja lääkekehityksen työelämäprofessuurit. Niillä tuodaan lisää lääkealan yritysten osaamista ja myös innovaatio-osaamista yliopistoon.

Tutkijoiden tulee saada keskittyä siihen, minkä parhaiten osaavat eli tutkimukseen. Esimerkiksi lääkekehityksen työelämäprofessorin rooli taas on herätellä tutkijoita näkemään tutkimuslöydösten potentiaali sairauksien diagnosoinnissa ja potilaiden hoidossa.

On hyvä huomata, että terveystietokantojen ja biopankki- ja genomitiedon yhdistäminen luo tutkimukselle ja lääkekehitykselle Suomessa valtavia uusia mahdollisuuksia. Turussa Auria biopankki on ollut uranuurtaja tässä toiminnassa ja yliopistosairaalan tietoaltaiden kehittämiseen on panostettu.  InFLAMES-lippulaivaan kuuluu useita terveystietokantoja laajasti hyödyntäviä tutkimusryhmiä.

Tieteen, talouden ja hyvinvoinnin ekosysteemi

InFLAMES-ekosysteemissä ovat mukana paikalliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit sekä useat muut julkiset kumppanit. Avainasemassa ovat Turussa yliopistotutkimuksesta jo syntyneet lääke- ja diagnostiikka-alan yritykset, isot kansainväliset ja kotimaiset lääkeyrityskumppanit ja luonnollisesti tutkimuksen julkiset ja yksityiset rahoittajat.

Mitä lisäarvoa tällainen uusi ekosysteemi sitten tuo? Tavoitteita on kolmella eri tasolla: tieteessä, taloudessa ja hyvinvoinnissa.

    1. Tieteellisellä tasolla tavoitellaan nyt jo saavutettujen tieteellisten menestyksien monistamista, kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamista. Luomme Suomen vahvimman immunologiaklusterin ja lisäämme immunologian tutkimusalueen näkyvyyttä. Agendalla on myös jo mukana olevien tutkimusorganisaatioiden entistä vahvempi sitouttaminen immunologiseen tutkimukseen.
    2. Talouden tasolla haluamme tuoda alan asiantuntemuksen liike-elämän käyttöön ja saada paikalliset innovaatiot hyötykäyttöön. Yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyöllä, niin sanotuilla public-private kumppanuuksilla, optimoidaan resurssit ja lisätään alueen ja yritysten houkuttelevuutta investointikohteina. Uskomme lippulaivan toimivan myös kotimaan uuden lääketeollisuuden ajurina ja suunnitellun kansallisen lääkekehityskeskuksen kumppanina.
    3. Lisäarvo hyvinvoinnin alueella on myös keskeistä. Parantunut ja nopeutunut diagnostiikka, yksilöllisen lääketieteen kehittyminen ja soveltaminen paikallisesti sekä uusien lääkkeiden markkinoille tuominen tuovat toteutuessaan merkittävää lisäarvoa potilaille ja koko yhteiskunnalle. Ei pidä unohtaa myös uuden sukupolven koulutuksen tärkeyttä; tämä koskee sekä tutkijayhteisöä että teollisuuden toimijoita. Tavoitteena on lisäksi väestötason immunologisen ymmärryksen lisääminen, minkä näin COVID-19 -aikaan uskoisi lankeavan otolliseen maaperään.

Uusia menetelmiä tulehdustauteja vastaan

Lippulaivan tieteellisenä päämääränä on läpimurtoihin tähtäävä, huipputason immunologinen tutkimus. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lippulaivassa tutkitaan valkosoluliikenteen ja valkosolujen erilaistumista ja erilaistumisen mekanismeja eri syöpien ja tulehdustautien synnyssä. Tutkijat aikovat myös luoda monimuuttujaiset data- ja biopankit ihmisen immunologista elimistä. He pyrkivät kehittämään immunoprofilointia ja systeemisiä lähestymistapoja akuuttien ja kroonisten tulehdustautien syntymekanismin ymmärtämiseksi. Uusia diagnostisia menetelmiä ja uusia hoitomenetelmiä kehitetään taisteluun tulehdustauteja vastaan.

Erityisen mielenkiintoiseksi InFLAMES-lippulaivan tekevät sen konkreettiset vaikuttavuustavoitteet. Tavoitteena on kehittää houkutteleva oppimisympäristö yliopiston ja yrityselämän yhteistyön parantamiseksi. Tähän pyritään esimerkiksi teollisuuden työntekijöille räätälöidyllä tohtorikoulutusohjelmalla. Aiomme myös lisätä tutkijoiden keksintöilmoitusten, lisensointien ja start-up -yritysten määrää immunologian alalla. Suunnitelmissa on lisätä yliopiston ja yritysten välisiä yhteistyösopimuksia ja saada kolme lippulaivan tutkimukseen perustuvaa diagnostista testiä ja kaksi immunologista lääkettä markkinoille saakka. Haluamme tuoda suomalaiseen sairaanhoitoon konseptin räätälöidystä, henkilökohtaisesta immunologisesta lääketieteestä.

Aikamoisia vaikuttavuustavoitteita seuraaville vuosille, mutta nyt olemme jo hyvässä vauhdissa ja näkymät ovat innostavat!

 

Timo Veromaa

Kirjoittaja on InFLAMES-lippulaivan lääkekehityksen työeläemäprofessori

timo.veromaa(at)utu.fi

Lisätietoa InFLAMES-lippulaivasta: https://inflames.utu.fi/