Siirry sisältöön

Blogit

Terveyskampuksen blogi on tarkoitettu ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehittämistoiminnasta tiedottamiseen. Blogissa esitellään yhteistyötä monitieteisellä ja monialaisella kampuksellamme. Blogin tavoitteena on lisätä näkyvyyttä Terveyskampuksen toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Blogimme on monikielinen, ja julkaisemme blogitekstejä englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.

Toimituskunta:


  • Turun yliopisto: Tilda Junko
  • Turun ammattikorkeakoulu: Aleksi Rajamäki
  • Terveyskampus Turku: Mira Lehti
  • Varsinais-Suomen hyvinvointialue: Suvi Vainio
  • Turku Science Park: Pia Lappalainen
  • Åbo Akademi: Pamela Friström
  • Novia: Jenny Svartsjö

Ideoita, palautetta tai blogikirjoituksen tekemiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen mira.lehti@turkuamk.fi.

Pohjoismaista yhteistyötä Nordic Proof -verkostossa

Terveyskampus Turku -verkoston yritysyhteistyöhön suunnattu Terttu-palvelu laajeni vuoden alussa, kun kampus liittyi osaksi pohjoismaista Nordic Proof -verkostoa. Nordic Proof edistää terveysalaan......

Nuoret tutustumassa simulaatiotiloihin: Innovatiivista oppimista hoitotyön ja lääketieteen opinnoissa

Helmikuun alussa Turun alueen lukio-opiskelijoilla oli ainutlaatuinen tilaisuus saada käytännön kokemusta hoitotyön ja lääketieteen maailmasta osallistumalla simulaatiotilojen demoihin.......

Teknologia avuksi ikäihmisten hoitotyöhön

Väestön ikääntyessä teknologian uskotaan helpottavan hoitotyötä sekä lisäävän ikäihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Sote-alan henkilöstön kasvava työvoimapula on hälyttävällä......

Virtuaalinen oppimisympäristö tukee lääketieteen ja terveysteknologian opiskelijoiden tekoälyn opintoja

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto ovat kehittäneet koulutuskokonaisuuden lääketieteen ja tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijoiden tarpeisiin yhteistyössä muiden......

Terveyskampuksen verkostosta osaamista ja palveluja yritysten tarpeisiin

Tunnetko Terveyskampuksen? Tiedätkö, millaisia palveluita korkeakoulut, hyvinvointialue ja Turku Science Park yrityksille tarjoavat?Turun alueen terveysalan huippuosaaminen on koottu Terveyskampus......

Turun saariston sote-palveluiden parantaminen paikallisilla osuuskunnilla

Sosiaali- ja terveysalalla on Suomessa huomattavan vähän osuuskuntia, vain 63 kpl vuonna 2021, ja Varsinais-Suomessa ei tiettävästi ole yhtään. Hyvinvointialueille siirtyminen asettaa......

Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus edistää kaikkien lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä toimia

Turkuun on perustettu Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus. Se on verkosto, joka edistää liikuntaan liittyviä, lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimia. Verkoston......

Aitoa hyötyä keinotekoisesta datasta

HCT 2.0 -projektin toisen työpaketin tavoitteena oli yksityisyyttä varjelevien oikeaan potilasdataan perustuvien keinotekoisten tietoaineistojen luominen. Työpaketin osana valmistui oikeasta......

Liikunta reittinä lasten osallisuuteen ja mielenterveyteen

Lasten osallisuutta, hyvinvointia, turvallisuutta ja tunnetaitoja voidaan edistää varhaiskasvatuksessa liikunnallisten aktiviteettien avulla. Turun ammattikorkeakoulun, Novian ja Sateenkaari Kodon......

Terveysalan testialustojen kypsyydellä on merkitystä

Testialustoja, ja näihin rinnastettavia yhteiskehittämiseen soveltuvia yksiköitä, on julkisella terveysalalla paljon. Käytännössä jokainen simulaatiotila voidaan mieltää testialustaksi,......