Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus edistää kaikkien lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä toimia

Turkuun on perustettu Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus. Se on verkosto, joka edistää liikuntaan liittyviä, lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimia. Verkoston toimintaa koordinoi Paavo Nurmi -keskus ja sen ydinryhmän edustajat tulevat Turun yliopistosta, Turun ammattikorkeakoulusta, Yrkehögskolan Noviasta, Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta, Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksesta, Paavo Nurmi -keskuksesta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiristä.

Keskuksen toimintamallia on kahden vuoden ajan kehitetty Suomen Akatemian kumppanuusverkostorahoituksen turvin Terveyskampuksen projektissa ”Health Campus Turku 2.0 (HCT 2.0)”. Laajasti alueen toimijoita osallistaneissa projektin työpajoissa on täsmentynyt, että keskus toimii monialaisena lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaverkostona ja osaamisen keskittymänä, jossa tutkitaan lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ilmiöitä, edellytyksiä ja vaikutuksia sekä kehitetään niihin liittyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskuksen toiminnalla on kolme päälinjaa:

      1. Liikuntalääketiede ja terveyttä edistävä liikunta
      2. Liikunta reittinä lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyteen ja osallisuuteen
      3. Lasten ja nuorten liikuntaan liittyvät terveys- ja urheiluteknologiset ratkaisut

Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksen tutkimus-, kehitys-, innovaatiotyö ja koulutus kohdistuu kaikkeen liikuntaan ja kaikenlaisiin liikkujiin. Toiminnassa painotetaan erityisesti ratkaisuja, jotka edistävät hyvin vähän liikkuvien lasten, nuorten ja heidän perheidensä liikuntaa ja toisaalta keskitytään niihin lapsiin ja nuoriin, jotka liikkuvat paljon, mutta liian yksipuolisesti ja ovat siten riskissä kuormittua liiallisesti.

HCT 2.0 -projektissa Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksen toiminnan suunnitteluun on osallistunut laaja joukko alueellisia, kansallisia ja kansainvälisisä toimijoita. Keskuksen tehtävän ja toiminnan suunnittelu on ollut ”moniäänistä”. Sama ote jatkuu keskuksen vakiintuneessa toiminnassa: keskus tuo esille ja integroi alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden esille nostamia kehitystarpeita ja vahvuuksia lasten ja nuorten liikunnan kentässä.

Projektista vakiintuneeseen toimintaan siirtymisen vaiheessa on hyvä antaa toimintaan osallistuville puheenvuoro. Tällä ”Testimonials” -videolla he kertovat, mitä Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus heille merkitsee. Heidän kauttaan välittyy viesti siitä, että liikuntasuositusten toteutuminen, liikunnan ilo sekä lasten ja nuorten osallisuus ja hyvinvointi ovat yhteinen asiamme. Lasten ja nuorten liikunta liikuttaa meitä kaikkia!

 

Kirjoittajat:

Hyrkkänen, U., Heinonen, O., Katajapuu, N., Kontio, E., Kouki, M., Nordgren, T., Liljeroth, P. ja Ventto, T.

Katso tästä Testimonials -video Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksesta