Siirry sisältöön

Maailmanluokan tutkimusta

Terveyskampus Turun tutkimusyhteistyön tavoitteena on tukea alueen strategisten kärkialojen kehitystä ja vahvistaa alueen asemaa kansainvälisessä kilpailussa sekä vahvistaa terveyskampustoimijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Lisäksi pyritään kasvattamaan ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrää ja vahvistamaan tutkitun tiedon vaikuttavuutta ehkäisevässä, diagnostisessa ja hoitavassa terveydenhuollossa, terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä sekä päätöksenteossa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Terveyskampus Turun toimenpiteet tutkimusyhteistyön edistämiseksi ovat:
• Aktiivinen yhteistyö strategisesti valittujen kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten, innovaatioklustereiden ja yritysten kanssa
• Yritysten tutkimustarpeiden selvittäminen biolääketieteen, terveysteknologian ja terveydenhuollon aloilla
• Tutkimuksen tukipalvelujen, toimintatapojen ja rakenteiden synergian lisääminen
• Tutkijakoulutus ja tutkijan uran tukeminen
• Tutkimusrahoituksen hakemisen kyvykkyyden lisääminen
• Tutkimusviestintä ja tiedekasvatus
• Kestävän kehityksen tutkimus ja kestävien tutkimusmenetelmien edistäminen

Logo of Hospital District of Southwest Finland

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Turun yliopistollinen keskussairaala kuuluu johtavien terveysalan tutkijoiden pohjoismaiseen verkostoon. Strateginen yhteistyö Turun yliopiston kanssa hyödyttää koko talousaluetta. Yliopistosairaalassa tehty tutkimus tuottaa huipputason asiantuntijuutta, jota arvostavat niin potilaat, henkilökunta, tutkijat kuin alueen viranomaiset.

Lue lisää

Logo of University of Turku

Turun yliopisto

Turun yliopiston tutkimus on monitieteistä ja kansainvälistä. Biotieteiden menestystarinat ovat syntyneet vahvan tutkimuksen tuloksena syöpätutkimuksen, molekyylibiotieteiden sekä sydän- ja verisuonitautien ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen aloilla. Lääketieteellisessä tiedekunnassa kliininen ja perustutkimus yhdistyvät saumattomasti, mikä tuo uusia tuloksia tutkimuslaboratorioista ja kliinisistä tutkimuksista potilaiden hoitoon. Immunologian ja autoimmuunisairauksien tutkimus on kansainvälisesti alan huippua, samoin diagnostiikan ja kuvantamismenetelmien kehittäminen.

Lue lisää

Logo of Åbo Academi University

Åbo Akademi

Åbo Akademin tutkimus on vahvasti monitieteistä. Yksi Åbo Akademin tutkimuksen painopistealueista on lääkekehitys ja diagnostiikka, jossa tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Eräs Åbo Akademin kansainvälisesti tärkeimmistä tutkimusalueista on biolääketieteellinen kuvantaminen. Muita keskeisiä tutkimusaloja ovat lääkkeiden esivalmistelu ja diagnostiikka, painopisteenä syöpä, orgaaninen kemia ja biokemia, rakenteellinen bioinformatiikka, solu- ja molekyylibiologia sekä materiaalitutkimus.

Lue lisää

Logo of Turku University of Applied Sciences

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulun Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusryhmät pyrkivät parantamaan eri-ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä kehittämään ratkaisuja, jotka vaikuttavat ihmisten sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Lue lisää

Logo of Novia University of Applied Sciences

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novian tutkimus- ja kehitystoiminta tukee ammattikorkeakoulun sekä alueen yritysten ja teollisuuden aitoa yhteistyötä. Tutkimus- ja kehittämistoimintaamme kehitetään osana suomalaista innovaatiojärjestelmää strategisesti valittujen, pitkäaikaisten kumppaneiden kautta.

Lue lisää