Siirry sisältöön

Tutkimusyksiköt

InFLAMES-lippulaiva kuuluu Suomen Akatemian tutkimuslippulaivoihin ja on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen aloite. Lippulaivan tavoitteena on integroida immunologista ja immunologiaan liittyvää tutkimustoimintaa uusien diagnostisten ja terapeuttisten välineiden kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi yksilöllistä lääketiedettä varten.

Lue lisää

INVEST – Inequalities, Interventions and a New Welfare State -hankkeen tavoitteena on tarjota hyvinvointivaltioille uusi malli, joka on tasa-arvoisempi, paremmin ongelmaryhmille kohdennettu, ennakoivampi sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä. Kehityksen eri vaiheissa vallitsevia olosuhteita ja mekanismeja koskevan huippututkimuksen perusteella INVEST-ohjelmassa arvioidaan ja kehitetään erilaisia yleisiä ja kohdennettuja toimia, joilla voidaan parantaa nykyisten hyvinvointivaltion instituutioiden tehokkuutta varhaiselämän kriittisissä vaiheissa.

Lue lisää

Icon of The Centre for Population Health Research

Väestön terveystutkimuskeskuksen tavoitteena on edistää monitieteistä terveystutkimusta, jossa keskitytään elinkaaren eri vaiheisiin, ja kehittää uusia mallinnusmenetelmiä, joiden avulla kansallisia rekistereitä ja kliinisiä väestötutkimustietoja voidaan hyödyntää väestön terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ennustamisessa ja edistämisessä.

Lue lisää

Logo of Functional Foods Forum

Functional Foods Forum kokoaa yhteen monialaista asiantuntemusta tulevaisuuden laadukkaiden ja terveellisten elintarvikkeiden tutkimukseen ja kehittämiseen. Yhdessä kumppaneidemme kanssa tutkimme ja kehitämme innovatiivisia, terveellisiä elintarvikkeita. Functional Foods Forum toteuttaa myös yhteisiä kehityshankkeita, joiden tavoitteena on elintarviketeollisuuden kasvu ja kansainvälistyminen Suomessa.

Lue lisää

Icon of Centre for Education and Research on Social and Health Servicses

Turun yliopiston ylläpitämä sosiaali- ja terveyspalvelujen koulutus- ja tutkimuskeskus kokoaa yhteen monitieteistä tieteellistä asiantuntemusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia, jotka työskentelevät esteettömämmän sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän puolesta. Olemme sitoutuneet luomaan yhteistoiminnallisen toimintakulttuurin, jossa näyttöön perustuva tieto muunnetaan tehokkaasti käytännön ratkaisuiksi.

Lue lisää

Logo of Paavo Nurmi Centre

Paavo Nurmi -keskus on liikunnan ja terveystoimen laitos. Tämä erityisyksikkö tutkii, kouluttaa ja jakaa tietoa liikunnasta ja hyvinvoinnista. Paavo Nurmi -keskuksen jäsenorganisaatioita ovat Turun yliopisto, Turun kaupunki, Suomen sosiaalivakuutuslaitos, Suomen Sydänliitto – Lounais-Suomen aluepiiri ja Turun ammattikorkeakoulu.

Lue lisää

Logo of Turku Bioimaging

Turku BioImaging yhdistää “kaikki asiat kuvantamisessa”. Turku BioImaging kattaa uusimmat kuvantamistekniikat molekyyli- ja solukuvantamisesta, korkeasisältöisestä analyysistä koko eläimen ja ihmisen kuvantamiseen. Konsortioon kuuluvat myös proteomiikka, systeemibiologia, laskennallinen mallintaminen sekä ohjelmiston kehittäminen kuvatietojen käsittelyä ja analysointia varten.

Lue lisää

Logo of Turku Brain and Mind Centre

Turku Brain and Mind Center (TBMC) kokoaa Turkuun yli kaksikymmentä tutkimusryhmää neurotieteen eri aloilta. TBMC:n ryhmät ovat Turun yliopistosta ja Åbo Akademin yliopistosta. TBMC:n tutkijat työskentelevät monitieteisissä tiimeissä tutkiakseen aivojen toiminnan taustalla olevia mekanismeja terveydessä ja sairaudessa.

Lue lisää

Logo of Turku Bioscience

Turku Bioscience (aiemmin Turun biotekniikkakeskus) on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisesti ylläpitämä huippututkimuslaitos ja tutkimuskeskus. Keskus tarjoaa teknologia- ja tutkimuspalveluja mm. genomiikan, proteomiikan ja seulonnan alalla.

Lue lisää

Logo of Turku Centre for Disease Modellin

Turun tautimallinnuskeskus TCDM on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja tutkimuspalveluorganisaatio. TCDM soveltaa ja tarjoaa huipputason tutkimuslaitteita ja asiantuntemusta koe-eläintutkimuksiin sekä akateemisen että teollisen tutkimuksen tukemiseksi. TCDM keskittyy geneettisesti muunnettuihin hiiriin ja kasvainksenografeihin ihmissairauksien malleina.

Lue lisää

Logo of Turku Cliical Biomaterials Centre

Turun kliininen biomateriaalikeskus tarjoaa nykyaikaista tutkimusinfrastruktuuria ja korkeasti koulutettua laboratoriohenkilökuntaa paikallisille tutkijoille ja kansainvälisille vieraileville tutkijoille, jotta he voivat tehdä tutkimustyötään akateemisessa ilmapiirissä, jossa heillä on erinomaiset yhteydet maailmanlaajuiseen biomateriaaliteollisuuteen.

Lue lisää

Logo of Turku PET Centre

Turun PET-keskus on suomalainen kansallinen tutkimuslaitos, joka tutkii lyhytikäisten positroniemissioisotooppien käyttöä lääketieteellisessä tutkimuksessa. Turun PET-keskuksen ydintoiminnot perustuvat Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen sairaalan väliseen sopimukseen. Kaikki tilat sijaitsevat yliopiston kampuksella ja klinikoilla.

Lue lisää