Siirry sisältöön

Merkittävät tutkimushankkeet

HCT 2.0 Project

HCT 2.0 -hanke vahvistaa Health Campus Turku -verkostoa ja kehittää tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä yritysten kanssa. HCT on merkittävä monitieteinen osaamiskeskittymä lääketieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknologian alalla. Hankkeen neljä työpakettia edustavat suomalaisen terveysalan huippuosaamisen huippukohtia.

Privasa

Privasa edistää tietoon perustuvaa tutkimusta, kehittämistä ja innovointia ja helpottaa terveystietojen saatavuutta ja jakamista vaarantamatta yksilöiden yksityisyyttä.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä joustavuutta tapaan, jolla terveystietoja voidaan hyödyntää tuotekehityksen eri vaiheissa. Tämä tavoite ulottuu teknisiä ratkaisuja pidemmälle, sillä se edellyttää myös luottamuksen rakentamista tietojen omistajien, haltijoiden ja käyttäjien välille. Läpinäkyvyys, oikeudelliset näkökohdat ja etiikka ovat läpileikkaavia teemoja, joita tutkitaan koko hankkeen ajan.

Privasa kehittää tekoälytyökaluja terveysteknologiayritysten kasvun tukemiseksi. Yksityisyyden suojaavat algoritmit muuttavat arkaluonteiset tiedot turvalliseen mutta hyödylliseen anonyymiin muotoon, joka soveltuu lääketieteelliseen tutkimukseen, testaukseen ja validointiin. Anonyymien tietojen käyttö yksinkertaistaa ja nopeuttaa kehityssyklejä. Hankkeessa käsitellään lääketieteellisiin kuviin ja vapaamuotoisiin potilastietoihin liittyviä erityisiä haasteita. Privasa tarjoaa selitettäviä tekoälyratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa tietokantojen rajapintoina tai itsenäisinä palveluina.

REDI SOTE: Resource intelligent digital social and health services

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan uusia ja innovatiivisia palveluja, jotta voidaan vastata nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Uudet innovaatiot syntyvät yhdistämällä resursseja, tietoa ja uutta tietoa. REDI SOTE:n tavoitteena on edistää verkostoitumiseen perustuvaa yhteistä kehittämistä yritysten, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja yliopistojen väliseen yhteiseen ekosysteemiin. Tavoitteena on hyödyntää muiden sosiaali- ja terveysalojen kehittämiä teknologisia innovaatioita ja löytää kaupallista potentiaalia teknologiayrityksille, kypsille sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja tuleville yrittäjille.