Siirry sisältöön

Kansallinen terveysalan kasvustrategia

Henkilökohtaisen lääketieteen hanke on hallituksen lippulaivahanke, jolla pyritään vahvistamaan terveydenhuollon kilpailukykyä. Sosiaali- ja terveysministeriö edistää terveysalan kasvustrategian toteuttamista tukemalla kansallisten osaamiskeskusten perustamista. Tavoitteena on, että Kansallinen genomikeskus, Kansallinen syöpäkeskus, Neurocentre Finland, Kansallinen lääkekehityskeskus ja osuuskunta FINBioBank vakiinnuttavat toimintamallinsa ja rahoituksensa vuosina 2021-2023.

Keskukset auttavat terveysalan kasvustrategian toteuttamisessa ja vahvistavat kansallista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Terveyskampuksella Turussa on aktiivinen rooli terveydenhuoltojärjestelmää kehittävissä kansallisissa verkostoissa.

Logo of Auria Biobank

Auria Biopankki ja Suomen Biopankkiosuuskunta

Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen biopankki. Biopankkiin on tallennettu noin miljoona näytettä, joita käytetään lääketieteelliseen tutkimukseen. Kaikki suomalaiset biopankit ovat osa yhteiskunnan säätelemää näyteinfrastruktuuria ja ne ovat yhdessä perustaneet yhteisen Suomen Biopankkiosuuskunnan.

Read more

Logo of FICAN West

FICAN West ja kansallinen syöpäkeskus

Läntinen syöpäkeskus FICAN West tekee laajaa tutkimusta syövän hoidon, diagnostiikan ja lääkekehityksen alalla. Tiivis yhteistyö Turun yliopiston tutkijoiden sekä lääkekehityksen ja diagnostiikan alan yritysten kanssa takaa tutkimuksen korkean tason. FICAN West on yksi kansallisen syöpäkeskusverkoston aluekeskuksista.

Read more

Logo of Neurocenter Finland

Neurocenter Finland

Neurocenter Finland on keskeinen hanke Suomen hallituksen terveysalan tutkimus- ja innovaatiostrategiassa. Kansallisen yhteistyön tavoitteena on edistää Suomen korkeatasoista osaamista neurotieteen alalla.

Read more

Picture of drug development

Kansallinen lääkekehityskeskus

Kansallisen lääkekehityskeskuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Read more