Siirry sisältöön

Tutkimuksen tuki

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eettinen toimikunta
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta arvioi ennakolta sekä ihmiseen että ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvien terveystieteellisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja laillisuuden toteutumista niissä, ja antaa hakijalle lausunnon arviostaan.
UTU logo footer

Ihmistieteiden eettinen toimikunta

Turun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta antaa eettisiä lausuntoja ihmisiin kohdistuvan muun kuin lääketieteellisen tutkimuksen eettisyydestä. Lisäksi toimikunta käynnistää ja ylläpitää tutkimuseettistä keskustelua yliopistossa ja toimii asiantuntijaelimenä tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa, lukuun ottamatta väitettyjä vastuullisen tutkimustoiminnan rikkomuksia.

Lue lisää

Logo of Åbo Academi University

Åbo Akademin tutkimusetiikan lautakunta ja toimikunta

Åbo Akademissa on kaksi prosessia, joilla tuetaan tutkimuksen tekemistä. Ensimmäinen prosessi koskee ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joissa jokainen yksittäinen tutkija, projektipäällikkö, tutkimusjohtaja ja oppiainepäällikkö kantaa vastuunsa tutkimusetiikasta. Toinen prosessi koskee väitteiden tai väärinkäytösten käsittelyä. Nämä tapaukset käsitellään yhteistyössä Suomen kansallisen tutkimuksen luotettavuuslautakunnan (TENK) kanssa.

Lue lisää

Logo of Turku University of Applied Sciences

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuseettinen toimikunta

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuseettinen toimikunta vastaa korkeakoulun tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä ei-lääketieteellisessä ihmistieteellisessä tutkimuksessa. Poikkeustapauksissa ennakkoarviointi voidaan tehdä myös hankekumppaneille, jos kumppanilla ei ole käytössään ennakkoarviointiprosessia.

Lue lisää

Logo of Turku Clinical Research Centre

Turku CRC

Turku CRC tarjoaa tukea ja palveluja tutkijan käynnistämille kliinisille tutkimuksille

Lue lisää

Open Access Guide

Linkitetyssä oppaassa keskitytään Open Access (OA) -lähteisiin, joita kuka tahansa voi löytää ja käyttää verkossa. Oppaasta löydät tietoa terveys- ja teknologiatieteistä sekä linkkejä erilaisiin avoimesti saatavilla oleviin aineistoihin (kirjat, artikkelit, raportit, näyttöön perustuvat käytännön aineistot jne.). Terveyskampus Turku -opas terveys- ja teknologiatieteistä on luotu Turun yliopiston kirjaston, Turun ammattikorkeakoulun kirjaston ja Åbo Akademin kirjaston yhteistyönä.

Lue lisää

OpenIRIS

Yliopiston tutkimuslaitetietokannaksi on valittu useiden eurooppalaisten tutkimuslaitosten yhdessä kehittämä OpenIRIS-järjestelmä. Järjestelmässä on myös yhteiskäyttöä tukevia ominaisuuksia, kuten varauskalenterit ja mahdollisuus määrittää hinnat käyttötunneille, jotka ovat käytössä useiden resurssien kanssa.

Lue lisää

Research.fi

Research.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu, joka kerää ja jakaa tietoa Suomessa tehdystä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimustiedon ja -asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Palvelu käynnistyi kesäkuussa 2020 ja sitä kehitetään vaiheittain.

Lue lisää