Siirry sisältöön

Virtuaalinen oppimisympäristö tukee lääketieteen ja terveysteknologian opiskelijoiden tekoälyn opintoja

Kuva 1. Näkymä opiskelijan kirjauduttua sisään metaverse-oppimisalustalle.

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto ovat kehittäneet koulutuskokonaisuuden lääketieteen ja tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijoiden tarpeisiin yhteistyössä muiden Artificial Intelligence, Innovation & Society (AIIS) hankkeen partnereiden kanssa.

AIIS-hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu koulutuskokonaisuus tekoälystä ja sosiaalisten taitojen opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuus on suunnattu lääketieteen ja tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijoiden tarpeisiin ja se soveltuu kaikille eurooppalaisten korkeakoulujen opiskelijoille.

Opintosisällöt toteutettiin tarvelähtöisesti kartoittaen ensin eurooppalaisten lääketieteellisten tiedekuntien opintosisällöt tekoälyn ja sosiaalisten taitojen osalta. Sen jälkeen kehitettävään opintojaksoon sisällytettiin tarvittavat opintokokonaisuudet sopivassa laajuudessa. Kehitetty opintojakso haluttiin toteuttaa verkkopohjaisesti siten, että sen sisältö ja muoto palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla oppijoita ja opetettavia teemoja. Oppimisalustana päädyttiin hyödyntämään Turun ammattikorkeakoulussa kehitettyä metaverse-ympäristöä (Kuva 1), joka hankkeessa muokattiin kohderyhmän tarpeita vastaavaksi.

Oppimisalusta mahdollistaa valikoitujen teoriasisältöjen itsenäisen opiskelun kansainvälisessä ympäristössä. Lisäksi se kannustaa opiskelijaa yhteistyöhön muiden opiskelijoiden kanssa ja mahdollistaa oman opintomenestyksen seuraamisen yksilöidyistä koontitauluista (Kuva 2). Oppimisalustalla toteutettavat tehtävät on mahdollista tehdä kolmen hengen ryhmissä virtuaaliympäristössä olevien avatarien kautta. Osa opintokokonaisuuden tehtävistä tuleekin suorittaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa. Lisäksi opintojaksoon sisältyviä haasteita, joissa sovelletaan teoriaa käytäntöön, suoritetaan usean opiskelijan ryhmissä. Pilottitoteutuksessa kuhunkin ryhmään osallistui opiskelijoita eri korkeakouluista sekä lääketieteen että tieto- ja viestintätekniikan aloilta.

Opiskelijan yleisnäkymä opintoihinsa.
Kuva 2. Opiskelijan yleisnäkymä opintoihinsa.

AIIS-hankkeessa toteutettiin vuoden 2022 lopussa opintojakson pilottitoteutus, johon osallistui 115 lääketieteen opiskelijaa ja 10 insinööriopiskelijaa kaikista hankekorkeakouluista. Opintojaksoon osallistuneista 125 opiskelijasta 96 opiskelijaa suoritti opintojakson hyväksytysti. Läpäisyprosentti oli 77%, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä ottaen huomioon, että kyse on täysin uudesta opintokokonaisuudesta ja sitä varten kehitetystä oppimisalustasta.

Pilotin perusteella voidaan todeta, että hankkeessa kehitetty virtuaalinen oppimisympäristö sopii erinomaisesti näiden kahden keskenään varsin erilaisen aihepiirin käsittelyyn ja oppimiseen. Lisäksi kohderyhmien erilaiset taustat eivät muodostuneet esteeksi, vaan oppiminen tapahtui ohjatusti ja suunnitellulla tavalla.

AIIS-hanke jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun saakka. Hankkeessa tullaan analysoimaan oppimisalustalla suoritettuja opintoja ja oppijoiden kokemuksia ja niistä viestitään osana hankkeen tuloksia.

 

Opintokokonaisuus rakennettiin Erasmus+-rahoitteisessa Artificial Intelligence, Innovation and Society (AIIS) -hankkeessa, jossa kehitettiin metaverse-ympäristöä lääketieteen ja terveysteknologian insinööriopiskelijoiden tekoälyn perusteiden ja soft skills -taitojen opintojaksolle.  AIIS-hankkeeseen kuuluu viisi eurooppalaista korkeakoulua (Salamancan yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Monsin yliopisto ja Thesalyn yliopisto) ja kolme teollista kumppania (MEUS, SciFy ja GoDataDriven) sekä kansallinen tutkimusverkosto (CIBER).

 

Kirjoittajat:

Teppo Saarenpää, lehtori, Turun AMK

Elina Kontio, yliopettaja, tutkimusvastaava, Turun AMK

Werner Ravyse, lehtori, Turun AMK