Skip to main content

Blogs

Health Campus Turku’s blogspace is for communicating about research and research results. It is also a place to introduce viewpoints and angles on all forms of co-operation within the multidisciplinary campus space.

The aim of the blog is to increase visibility for Health Campus actors, researchers, community members and partners.

Our blog is multi-lingual, with blog texts in English, Finnish and Swedish.

Editorial board:

  • University of Turku: Tilda Junko
  • Turku UAS: Aleksi Rajamäki
  • Health Campus Turku: Mira Lehti
  • Hospital District of Southwest Finland: Suvi Vainio
  • Turku Science Park: Pia Lappalainen
  • Åbo Akademi: Pamela Friström
  • Novia: Jenny Svartsjö

Ideas for posts, feedback, solicitations for collaborations and any questions regarding authoring  a blog post can be sent to mira.lehti@turkuamk.fi. Thank you to all our collaborators!

Virtuaalinen oppimisympäristö tukee lääketieteen ja terveysteknologian opiskelijoiden tekoälyn opintoja

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto ovat kehittäneet koulutuskokonaisuuden lääketieteen ja tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijoiden tarpeisiin yhteistyössä muiden......

Terveyskampuksen verkostosta osaamista ja palveluja yritysten tarpeisiin

Tunnetko Terveyskampuksen? Tiedätkö, millaisia palveluita korkeakoulut, hyvinvointialue ja Turku Science Park yrityksille tarjoavat?Turun alueen terveysalan huippuosaaminen on koottu Terveyskampus......

Turun saariston sote-palveluiden parantaminen paikallisilla osuuskunnilla

Sosiaali- ja terveysalalla on Suomessa huomattavan vähän osuuskuntia, vain 63 kpl vuonna 2021, ja Varsinais-Suomessa ei tiettävästi ole yhtään. Hyvinvointialueille siirtyminen asettaa......

Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus edistää kaikkien lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä toimia

Turkuun on perustettu Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus. Se on verkosto, joka edistää liikuntaan liittyviä, lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimia. Verkoston......

Aitoa hyötyä keinotekoisesta datasta

HCT 2.0 -projektin toisen työpaketin tavoitteena oli yksityisyyttä varjelevien oikeaan potilasdataan perustuvien keinotekoisten tietoaineistojen luominen. Työpaketin osana valmistui oikeasta......

Liikunta reittinä lasten osallisuuteen ja mielenterveyteen

Lasten osallisuutta, hyvinvointia, turvallisuutta ja tunnetaitoja voidaan edistää varhaiskasvatuksessa liikunnallisten aktiviteettien avulla. Turun ammattikorkeakoulun, Novian ja Sateenkaari Kodon......

Terveysalan testialustojen kypsyydellä on merkitystä

Testialustoja, ja näihin rinnastettavia yhteiskehittämiseen soveltuvia yksiköitä, on julkisella terveysalalla paljon. Käytännössä jokainen simulaatiotila voidaan mieltää testialustaksi,......

Öppna källor av hög kvalitet garanterar att alla har tillgång till tillförlitlig information

Open Access Resources for Health Sciences guidens tillkomstGuiden för öppet tillgängliga resurser inom hälsovetenskaper erbjuder gratis användning av hälsovetenskapens öppet tillgängliga......

Avoimesti saatavana olevat laadukkaat lähteet takaavat kaikille pääsyn luotettavan tiedon äärelle

Open Access Resources for Health Sciences -oppaan syntyTerveysalan Open Access -opas tarjoaa terveysalan avoimia lähteitä kaikille vapaasti käytettäväksi verkossa. Oppaan avulla löytyvät niin......

Terveysalan TKI-kasvustrategia ja Terveyskampus Turku kulkevat samaan suuntaan

Terveys kuuluu globaalisti kiinnostavimpiin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kohteisiin. Terveyskampus Turun kehitysjohtaja Leena Setälä avaa kirjoituksessa Terveyskampus Turun roolia turkulaisen......