Öppna källor av hög kvalitet garanterar att alla har tillgång till tillförlitlig information

21.03.2022

Open Access Resources for Health Sciences guidens tillkomst

Guiden för öppet tillgängliga resurser inom hälsovetenskaper erbjuder gratis användning av hälsovetenskapens öppet tillgängliga resurser på nätet för alla intresserade. Med hjälp av guiden kan du enkelt hitta öppna tidskriftsartiklar, böcker och databaser med hjälp av länkar. Detta sparar tid för studenter, forskare och lärare och gör ny information mera lättillgänglig att hitta. Det är också lätt för den stora allmänheten att få tillgång till hälsoinformation genom denna guide. Detta är guidens största fördel och var också huvudorsaken till att guiden skapades.

Guiden genomfördes som ett samarbete mellan biblioteken i Åbo Hälsocampus. Åbo universitets bibliotek, Åbo yrkeshögskolas bibliotek och Åbo Akademis bibliotek deltog i planeringen och genomförandet. Det praktiska arbetet utfördes av en arbetsgrupp bestående av informatiker Tanja Vienonen (Åbo universitet), informatiker Henri Aho (Yrkeshögskolan i Åbo), biblioteksamanuens Siv Österman (Åbo Akademis bibliotek) och informationsspecialist Eva Höglund (Åbo Akademis bibliotek). Hälsocampus samarbetet kring guiden gav nya idéer och insikter och framför allt ny information till både guidens författare, deras organisationer och förhoppningsvis alla användare av guiden.

Informationens tillförlitlighet, desinformation

Om man letar efter information på internet kan man hitta ett brett utbud av information som står i konflikt med varandra. Därför skall man ägna källans tillförlitlighet särskild uppmärksamhet. Att bedöma en källas tillförlitlighet kan vara utmanande, men det finns några saker man bör titta på när man utvärderar olika källor. Är utgivaren till exempel ett ämbetsverk eller en nyhetsbyrå eller är det fråga om en officiell webbplats? Hurdan är utgivarens bakgrund? När publicerades informationen? När det gäller innehåll är det värt att leta efter objektiva åsikter och perspektiv som lyfts fram. Finns det några påvisbara fakta och spårbara referenser i källan, eller är det möjligen en åsikt? Är yttrandet tillräckligt välgrundat?

Informationens tillförlitlighet diskuteras alltmer, eftersom spridningen av felaktig information tyvärr är ett vanligt problem och alla måste bidra till att beakta källans syfte och tillförlitlighet. Källkritik har därför en nyckelroll i mediekunskap, när man stöter på olika informationskällor online. Det är viktigt att vi inser problemets omfattning och allvar och i allt högre grad talar om felaktigt delad information (desinformation) och avsiktligt spridd information (misinformation). Inom hälso- och sjukvårdsvetenskapen är vikten av informationens tillförlitlighet verkligen viktig, vilket har bidragit till skapandet av guiden för tillförlitliga informationskällor som är öppet tillgängliga.

Öppen vetenskap och Open Access

Vi ville att guiden skulle tjäna största möjliga mängd användare, från vanliga medborgare till universitetsforskare, därför är det mesta av guidens material fritt tillgängligt och användning är möjlig oavsett om man är inskriven vid universitetet eller inte. Materialet och länkarna i guiden leder därför främst till det så kallade OA-materialet (Open Access). Öppen vetenskap och OA har varit viktiga begrepp när guiden planerades, eftersom öppen tillgång främjar synligheten och effektiviteten av vetenskaplig forskning i samhället. Vi anser att det är viktigt att offentligt finansierad forskningsdata också görs tillgängligt för alla så brett som möjligt.

Öppen vetenskap är på internationell nivå ett viktigt sätt att främja vetenskap, forskning och dess påverkan i samhället. Vår guide presenterar principerna för öppen vetenskap som syftar till att demokratisera vetenskapen. Vi hoppas att guiden kommer att motivera campusmedborgare att dela forskningsinformation så öppet som möjligt enligt lagar och avtal, så att allt fler människor får tillgång till forskningsdata, möjlighet att delta i produktionen av forskningsdata och kan fatta välgrundade beslut baserade på förhandsgranskad forskning.

Vänligen sprid ut information om guiden

Guiden tillhör alla, så dela gärna ut information om den till kollegor, kunder, samarbetspartners och andra intresserade!

Länk till guiden: https://utuguides.fi/healthcampus

 

Författare:

Henri Aho, Åbo yrkeshögskolas bibliotek

Eva Höglund, Åbo Akademis bibliotek

Tanja Vienonen, Åbo universitets bibliotek

Siv Österman, Åbo Akademis bibliotek (översättning)