Siirry sisältöön

Testialustat

Logo of Aistila

Tarjoamme tutkimus- ja koulutuspalveluja aistinvaraiseen arviointiin ja markkinatutkimukseen liittyen. Palvelumme tarjoavat välineitä tutkimus- ja kehitystyöhön, markkinointiin ja tuotteiden laadunhallintaan.

Logo of Flavoria

Flavoria® on Turun yliopiston monitieteinen tutkimusfoorumi, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja kuluttajaymmärrystä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kestävää kehitystä varten. Tämä ainutlaatuinen lounasravintola, kahvila ja välipalamyymälä palvelee päivittäin noin 1000 asiakasta ja toimii samalla tutkimus- ja kehityslaboratoriona.

Logo of Auria Biobank

Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen biopankki. Biopankissa säilytetään noin miljoonaa näytettä, joita käytetään lääketieteelliseen tutkimukseen Turun yliopistollisen sairaalan ja Turun yliopiston yhteydessä.

Logo of Auria Clinical Informatics

Auria Clinical Informatics organisoi, harmonisoi ja ylläpitää Lounais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisessä tietovarastossa potilaiden hoidosta kertyvää tietoa.

Logo of Drug Development and Diagnostics

Lääkekehitys ja diagnostiikka on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimusalue. Tämän sivuston tarkoituksena on esitellä molempien yliopistojen tutkimusryhmiä, jotka työskentelevät lääkekehityksen ja/tai diagnostiikan alalla.

Logo of Digital Health Technology Unit

Tehtävämme on löytää, keksiä ja innovoida uusia ratkaisuja ihmishenkien pelastamiseksi ja elämän helpottamiseksi.

Logo of HealthTechLab at Turku University of Applied Sciences

Turun AMKn Health Tech Lab ja terveysteknologian tutkimusryhmä tarjoavat tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja, jotka liittyvät hyvinvointiteknologiaan ja pelisovelluksiin, -järjestelmiin ja -prosesseihin, jotta voidaan tarjota ihmiskeskeisiä palveluja, jotka tukevat ja ylläpitävät ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.

Icon of LiiLab Sports Lab at Turku University of Applied Sciences

LiiLab tarjoaa urheiluseuroille ja yksittäisille urheilijoille palveluita, jotka edistävät ja optimoivat harjoittelua ja palautumista sekä vammojen jälkeistä kuntoutuksen seurantaa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat tuottavat palveluja pätevien opettajien ohjauksessa.

Logo of Biocity Turku

BioCity Turku on katto-organisaatio, joka tukee ja koordinoi Turun yliopiston ja Åbo Akademin biotieteisiin ja molekyylilääketieteeseen liittyvää tutkimusta.

Logo of Instrument Centre at University of Turku

Laitekeskus toimii Turun yliopiston kemian laitoksen ja Åbo Akademin luonnontieteiden laitoksen yhteisenä laitoksena. Viidellä nykyaikaisella NMR-laitteella ja kehittyneellä massaspektrometrillä varustettu laitos on yksi Suomen parhaiten varustetuista NMR/MS-opetuslaitoksista.

Logo of The Hospital District of Southwest Finland

Turun yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan kliinisten lääketutkimusten yksikkö pystyy toteuttamaan vaativia varhaisen vaiheen kliinisiä lääketutkimuksia turvallisessa ympäristössä.

Icon of The Centre for Population Health Research

Väestöterveystutkimuksen keskus, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia tehostamalla kliinis-epidemiologisen väestötutkimuksen tutkimus- ja kehitystyötä, on Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteinen keskus.

Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus (ent. Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, FFF) on monitieteinen, ravitsemus-, ruoka- ja terveystutkimukseen erikoistunut yksikkö.

Logo of Turku Bioimaging

Turku BioImaging on laaja-alainen, poikkitieteellinen tiede- ja infrastruktuurikokonaisuus.

Logo of Turku Centre for Disease Modellin

Turku Center for Disease Modeling on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja tutkimuspalveluorganisaatio.

Logo of Turku Bioscience

Turku Bioscience (aiemmalta nimeltään Turun biotekniikkakeskus) on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen huippututkimuslaitos ja tutkimuskeskus.

Logo of Bioanalytical Laboratory

Bioanalyyttinen laboratorio suorittaa prekliinisten ja kliinisten farmakokineettisten ja biomarkkerinäytteiden kvantitatiivisia analyysejä GLP-sertifioidussa ympäristössä.

Logo of Turku Cliical Biomaterials Centre

TCBC tarjoaa nykyaikaisen tutkimusinfrastruktuurin ja korkeasti koulutetun laboratoriohenkilöstön paikallisille tutkijoille ja kansainvälisille vieraileville tutkijoille.

Turun PET-keskus on Suomen kansallinen tutkimuslaitos, joka tutkii lyhytikäisten positroniemissioisotooppien käyttöä lääketieteellisessä tutkimuksessa.

Logo of FICAN West

Läntinen syöpäkeskus (FICAN West) takaa laadukkaan syöpähoidon ja -tutkimuksen Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan alueilla.

Teollisuusfysiikan laboratoriolla on yli 30 vuoden kokemus lääketutkimuksesta yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten lääkeyritysten kanssa. Laboratoriossa on laaja termoanalyyttinen laitteisto (TG, DTA, SMA, DSC, isoterminen mikrokalorimetria) ja röntgendiffraktiolaitteisto.

Logo of Kunnonkoti Model Environment

Kunnonkoti on mallikoti, jossa esitellään esteettömiä asumisratkaisuja.