Jaa facebookissa Jaa twitterissä

News

Terveyskampuksen kesäkirje 2021

Tämän kesäkirjeen myötä haluamme kiittää kaikkia Terveyskampuslaisia yhteistyöstä
ja hienoista saavutuksista kevään osalta ja toivottaa kaikille aurinkoista kesää!
Paljon olemme saaneet aikaan. Tästä on hyvä syksyllä jatkaa.
Lämpimät kiitokset myös johtoryhmän puolesta.
Kesäterveisin kehittämisjohtaja Leena Setälä

Kevään 2021 yhteisiä saavutuksia:

 • Terveyskampus Turun uuden strategian (2021–2025) jalkauttaminen jäsenorganisaatiossa oli alkuvuoden viestinnän ja toiminnan keskiössä.
 • Turun tapa tehdä yhteistyötä kampusmallin kautta verkostoituen näkyi TS:n aliokirjoituksessa 26.1.2021 (Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK).
 • Helmikuussa 2021 Terveyskampuksen toimijoista koottu ryhmä osallistui Karvin sote-alan korkeakoulutuksen arviointihaastatteluun, jonka fokus oli harjoittelukäytännöissä ja työelämäyhteistyössä.  Valmis arviointiraportti löytyy täältä.
 • HCT 2.0 -hanke piti kick-off-webinaarin huhtikuussa. Työpaketit esittäytyivät ja hankkeen yhteisiä tavoitteita ja odotuksia käytiin läpi työpajoissa. Huhtikuussa ÅU julkaisi näyttävän jutun hankkeesta otsikolla: Hälsocampus Åbo 2.0 ska forska ring barnmotion.  Myös Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumin sivuilla julkaistiin hankkeesta uutinen.
 • Terveyskampuksen yhteinen tutkimus-, kehittämis- ja testauspalvelu TERTTU oli huhtikuussa esillä TS:n aliokirjoituksena. Terttu osallistui myös Turun yliopiston Intoa!-yrittäjyystekokilpailuun ja menestystä riitti finaaliin ja kunniamainintaan saakka. Tertun kautta on tullut kesäkuuhun mennessä yhteensä 19 yhteydenottoa, joista kuusi on edennyt kehitykseen.
 • Turun kolme kampusta (Terveys-, Teknologia- ja Kulttuuri-) esittäytyivät Turun yliopiston Kohtauspaikka-lähetyksessä.
 • Terveyskampus järjesti Kestävä kehitys laboratorioissa -webinaarin 21.5. Ilmoittautuneita oli noin 70 ja osallistujia runsas 50.
 • Terveyskampus on ollut aktiivisesti mukana Varsinais-Suomen liiton ennakointityössä: Lääkekehitys- ja terveysteknologia- sekä sote- ja hyvinvointityöryhmissä.
 • Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksen perustamisen aiesopimus allekirjoitettiin kesäkuun alussa, osapuolina Turun yliopisto, Turun AMK, Turun kaupunki, VSSHP ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
 • Terveyskampuksen kirjastojen edustajat ovat luoneet Terveyskampukselle open access -oppaan, joka saatiin valmiiksi kesäkuun alussa. Oppaan julkaisu, tiedottaminen ja linkitys Terveyskampuksen nettisivuille tapahtuu kesän ja syksyn aikana.
 • Euroopan bioteknologiateollisuuteen pohjautuva verkkojulkaisu valitsi Terveyskampuksella toimivan SPARK Finland ohjelman 25 merkittävimmän eurooppalaisen bioteknologia-alan yrityshautomon ja -ohjelman listalle. Listattujen joukossa SPARK on nuori toimija, jonka toiminta perustuu kevyeen verkostomaiseen organisaatioon.

Terveyskampuksen osapuolien huimia saavutuksia on enemmänkin, esim. InFlames– ja InVest-lippulaivahankkeet, Privasa -hanke sekä VSSHP:n hieno työ tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseksi sekä potilasturvallisuuden ja palvelujen jatkuvuuden takaamiseksi vaikeassa koronatilanteessa. Jatketaan näiden ja muiden saavutusten liputtamista Terveyskampuksen nimen alla! Kampusta ei olisi ilman kampuksen asiantuntija- ja opiskelijayhteisöä. Rakennamme yhteistyöllämme osaamista, joka houkuttelee Turun seudulle investointeja ja elinvoimaa, esimerkkinä Bayerin suurinvestointi uuteen lääketehtaaseen.

Kiitos vielä kerran Terveyskampuksen asiantuntijoille ja opiskelijoille hienosta keväästä.

Johtoryhmän ja kehittämisjohtajan puolesta,

Taina Nordgren
koordinaattori, Terveyskampus Turku, 
+358 40 355 0421 , taina.nordgren(at)turkuamk.fi 

 

 

Haku Terveyskampuksen tutkimusyhmien kummiohjelmaan on nyt auki

Terveyskampus Turku käynnistää tutkimusryhmille uuden kummiohjelman syksyllä 2021. Tutkimusryhmien tulee hakea kummiohjelmaan 10.6. mennessä.

Kummiohjelma on tarkoitettu kaikille Terveyskampuksen jäsenorganisaatioiden tutkimusryhmille, jotka haluavat saada asiantuntijatukea ja sparrausta toimintansa kehittämiseen. Tutkimusryhmä voi hakea kummiohjelmaan, jos kaipaa tukea esimerkiksi uudistumisessa, verkostoitumisessa, näkyvyyden ja viestinnän kehittämisessä tai yritysyhteistyön edistämisessä.

Tutkimusryhmä sitoutuu työskentelemään asettamiensa tavoitteiden eteen ja saa kummiohjelman kautta Terveyskampuksen asiantuntijoita tuekseen. Ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella kaksi tutkimusryhmää. Kummeiksi nimetyt Terveyskampuksen asiantuntijat toimivat ohjelmaan valitun tutkimusryhmän kummeina vuoden ajan.

Hakuohje

 • Kirjoita vapaamuotoinen motivaatiokirje (1–2 sivua). Esittele tutkimusryhmä napakasti. Kuvaa, miten tutkimusryhmän työ liittyy Terveyskampuksen toimintaan.
 • Perustele, miten tutkimusryhmä hyötyisi Terveyskampuksen kummiohjelmasta.
 • Kuvaa tutkimusryhmän kehittämistarpeita:
  • Missä asioissa tutkimusryhmä tarvitsee tukea?
  • Mikä on kummitoiminnan toivottu tulos?
  • Esitä mahdollisimman konkreettisia asioita, joita haluatte kehittää.
 • Esitä toive, miltä aloilta toivotte kummiryhmän jäseniä.

Lisätietoja ja hakemukset:

Taina Nordgren
koordinaattori, Terveyskampus Turku, 
+358 40 355 0421 , taina.nordgren(at)turkuamk.fi 

Mentorprogrammefor the Health Campus Turku Research Groups

Health Campus Turku is launching a mentor programme for the research groups. The programme will start in autumn 2021 and it is directed to all the research groups in the Health Campus partner organisations, who feel that they would benefit from expert support and sparring in order to develop. The research group can apply for the mentor programme, if they need support in refreshing their ideas, in networking, in increasing their exposure, developing their communication skills or promoting cooperation with companies.

The research group will commit to work towards the jointly set goal sand will receive support from the Health Campus experts along the way. Two research groups will be chosen for the programme in this application round. The Health Campus mentors will offer their advice and support for the research group for one year starting from autumn 2021.

Instructions for applications

 • Write an informal motivationletter (1-2 pages) with a compact presentation of your research group. Describe in your letter how the research group is connected to Health Campus Turku. Justify how the group would benefit from the Health Campus mentor programme.
 • Describe the development needs for your research group:
  • What are the specific development needs for your group?
  • What are the desired outcomes from the mentor programme participation?
  • Present concrete development goals
 • Request mentors from specific fields that you would see most useful for your team
 • Applications by 10.6.2021

Additional information and applications:

Taina Nordgren
koordinaattori, Terveyskampus Turku, 
+358 40 355 0421 , taina.nordgren(at)turkuamk.fi 

 

Kysely Terveyskampuksen vaikuttajatapaamisen ideoimiseksi

Terveyskampus järjestää syksyllä 2021 vaikuttajatapaamisen ja haluamme osallistaa kampuskansalaisia ideoimaan tapahtuman teemoja ja keskustelun sisältöjä. Tapahtumaan kutsutaan alueen kansanedustajia sekä korkeakoulujen ja julkisten sote-organisaatioiden johdon edustajia.
Toivomme, että Terveyskampuksen eri organisaatioiden jäsenet osallistuvat aktiivisesti ideointiin vastaamalla kyselyyn. Vastauksesi on tärkeä, ja haluamme kuulla kampuskansalaisten omia ajatuksia kiinnostavista teemoista ja esille nostettavista kysymyksistä! Vastaathan kyselyyn 10.6. mennessä. Kysely löytyy täältä.

Health Campus Turku will organise an influencer event in the autumn 2021. Memebers of the Health Campus organisations will have chance to contribute to the programme and content of the event by sharing their ideas and suggestions. The Members of Parliament from Turku area and the management from the higher education institutes and the health and social care organisations within the area will be invited to the event. Your answer is most important and we want to hear your ideas on interesting themes and questions! Please answer the questionnaire by 10.6. The questionnaire is available here.

Lisätietoja

Taina Nordgren
koordinaattori, Terveyskampus Turku, 
+358 40 355 0421 , taina.nordgren(at)turkuamk.fi  

 

HCT2.0-hanke rakentaa entistä ehompaa Terveyskampus Turkua 

Tiedote (julkaistu 16.4.2021)

Terveyskampus Turku on aloittanut merkittävän kehitystyön Varsinais-Suomen terveysalan ekosysteemin vahvistamiseksi. Terveyskampuksen HCT2.0-hankkeessa kehitetään verkoston mahdollisuuksia vastata laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten liikunnan vähenemiseen sekä terveysdatan tietoturvaan ja hyödyntämiseen. Kehitystyön mahdollistaa viime vuoden lopulla saatu Suomen Akatemian TKI-kumppanuusverkostorahoitus. 

Suomen Akatemian rahoituksella tuetaan tutkimusperustaisia kumppanuusverkostoja, joissa korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset verkostoituvat elinkeinoelämän kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.  

 Terveyskampuksen huipputason osaamisessa on valtavasti potentiaalia, mutta käytännössä yhteistyön vahvistamiseen kaivataan usein lisää resurssejaHCT2.0-hanke tarjoaa meille loistavat puitteet laajemman yhteistyön rakentamiselle ja palvelutarjonnan kehittämiselle ajankohtaisten ja tärkeiden teemojen ympärilläkertoo Terveyskampuksen puheenjohtaja ja HCT2.0-hankkeen vastuullinen johtaja, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen Turun yliopistosta. 

Yksi ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste on lasten ja nuorten liikunnan väheneminen, jonka seuraukset aiheuttavat erityistä huolta covid19-pandemian vaikutuksen myötä. HCT2.0-hankkeessa luodaan malli monialaiselle lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskukselle ja kootaan eri alojen asiantuntemus yhteen liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Uuden osaamiskeskuksen ympärille rakennetaan laaja yhteistyöverkosto, joka koostuu korkeakoulujen tutkimus- ja opetushenkilöstön lisäksi julkisen sektorin liikunta-, terveys- ja kasvatusalojen asiantuntijoista, urheiluseurojen ja järjestöjen toimijoista sekä eri alojen yrityksistä. 

Toinen tärkeä kehittämiskohde on terveysdatan tietoturva ja tiedon parempi hyödyntäminenHankkeessa kehitetään terveysdatan hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä kompleksisen datan analysointiin ja tulkintaan liittyviä palveluita. 

HCT2.0-hanke toteutetaan vuosina 20202022 Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan NOVIA:n yhteistyönä. Hankerahoitus mahdollistaa myös verkoston sisäisen kehittämisen ja yhteistyön vahvistamisen. 

 HCT2.0-hankkeen tavoitteena on kirjaimellisesti rakentaa Terveyskampuksen 2.0-versiota eli entistä ehompaa TerveyskampustaPanostamme esimerkiksi yrityksille ja muille kumppaneille tarjottavien tutkimus-, kehittämis– ja testauspalveluiden arviointiin ja kehittämiseen, kertoo Terveyskampuksen koordinaattori Mira Lehti.

Lisätietoja 

Pekka Hänninen
hankkeen vastuullinen johtaja
professori, dekaanilääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, 
+358 40 765 1547, pekka.e.hanninen(at)utu.fi 

Mira Lehti
koordinaattori, Terveyskampus Turku, 
+358 40 524 9178 , mira.lehti(at)turkuamk.fi

 

HCT 2.0-projektet bygger ett ännu bättre Hälsocampus Åbo 

Hälsocampus Åbo har inlett ett utvecklingsarbete för att stärka samarbetsnätverket inom hälsosektorn i Sydvästra Finland. Projektet HCT 2.0 ska utveckla nätverkets möjligheter att möta samhällsutmaningar, till exempel minskad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Arbetet möjliggörs av finansiering från Finlands Akademi.

Finlands Akademis finansiering för partnerskapsnätverk inom forskning, utveckling och innovation stöder nätverk där högskolor och statliga forskningsinstitut samverkar med näringslivet för att stärka forskningens samhälleliga genomslag. 

– Hälsocampus Åbo har en enorm potential, men för att stärka samarbetet praktiken behövs ofta mer resurser. Det här projektet erbjuder oss en bra ram för att bygga bredare samarbeten och att utveckla serviceutbudet kring aktuella och viktiga teman, säger Hälsocampus ordförande Pekka Hänninen som leder HCT 2.0-projektet. 

En aktuell samhällsutmaning är att barn och ungdomar rör på sig allt mindreInom HCT2.0-projektet kommer man att skapa en modell för ett multiprofessionellt kompetenscentrum för motion och välbefinnande bland barn och ungdomarKompetenscentret kommer att samla ett brett samarbetsnätverk bestående av forsknings– och undervisningspersonal från högskolornaav sakkunniga inom idrott, hälsa och utbildning från den offentliga sektorn och av aktörer från idrottsorganisationer och näringsliv. 

Ett annat viktigt utvecklingsområde är att bättre utnyttja hälsodata och att trygga dess säkerhet. Inom projektet kommer man att utveckla möjligheterna att bättra utnyttja data och utveckla tjänster för analys och tolkning av komplexa data. 

– Våra forskare producerar växande mängder data med världsledande instrument, och tack vare HCT2.0 har vi nu möjlighet att utveckla service för att analysera och kombinera data från olika källor inom Hälsocampus Åbo. Det erbjuder spännande möjligheter för helt nya fynd inom biovetenskaper och medicin, säger forskningschef Pasi Kankaanpää, som leder HCT2.0-arbetet vid Åbo Akademi. 

Projektet HCT 2.0 genomförs 2020–2022 i samarbete mellan Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia 

– Målet med HCT 2.0-projektet är bokstavligen att bygga en 2.0-version av Hälsocampus, det vill säga ett ännu bättre Hälsocampus. Vi kommer till exempel att satsa på att utvärdera och utveckla de forsknings-, utvecklings- och testtjänster vi erbjuder företag och andra partners, säger Mira Lehti, koordinator för Hälsocampus Åbo. 

Mera information: 

www.healthcampusturku.fi 

Pekka Hänninen
ansvarig projektledare, ordförande för Åbo Hälsocampus 

professor, dekan, Åbo universitet
+358 40 765 1547 

Mira Lehti
koordinator
mira.lehti(at)turkuamk.fi
+358 40 524 9178 

 

Sairaanhoitopiirin henkilöstölle kestävän kehityksen osaamista

Tiedote (julkaistu 25.2.2021)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kannustaa henkilöstöään ympäristövastuullisuuden edistämiseen työpaikalla ja tarjoaa työntekijöilleen uuden Kestävää kehitystä terveydenhuollossa ­-koulutuspaketin.

Koko henkilöstölle tarjottava, juuri avautunut kestävän kehityksen oppimismateriaali on ensimmäinen puhtaasti terveydenhuollon työntekijöille suunnattu, suomenkielinen kestävän kehityksen koulutus.

Lue koko tiedote.

 

Tietoisku Terveyskampus Turun TERTTU-palvelusta 3.12.2020

Katso tietoiskun tallenne

Tiedote (julkaistu 26.11.2020)

Tunnetko TERTTU-palvelun? Kuuntele Terveyskampus Turun tiivis tietoisku 3.12. klo 12.00! Tietoiskussa kerromme, miten tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu TERTTU edistää terveysalan tuotekehitystä ja innovaatioita Varsinais-Suomessa, ja miten palvelu hyödyttää Terveyskampuksen tutkijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita.

Kesäkuussa toimintansa aloittanut Terveyskampus Turun tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu TERTTU yhdistää terveysalan testialustapalvelut Turussa. TERTTU-palvelu tarjoaa yhteiskehittämisen mahdollisuuden terveysalan ammattilaisten kanssa terveysteknologian, elintarvikealan, diagnostiikan, lääke- ja laitekehityksen tai palvelukehityksen aloilla.

Tiiviissä tietoiskussa TERTTU-palvelu esitellään pähkinänkuoressa, jotta tieto leviää myös Terveyskampuksen sisällä. TERTTU-palvelussa yritysten aloitteet ohjataan yhteiseen yhteydenottokanavaan. Palvelun idea on helpottaa yritysten selvitystyötä sekä nopeuttaa uusien tuotteiden tai innovaatioiden tutkimusta ja tuotekehitystä.

– Yrityksen ei tarvitse tuntea ennalta sairaalan tai korkeakoulujen organisaatiorakenteita, vaan TERTTU-palvelu kartoittaa yrityksen tarpeisiin soveltuvat palvelut, kertoo Tyksin innovaatioagentti Eriikka Siirala.

TERTTU-palvelun työryhmä arvioi järjestelmään jätetyn yhteydenoton, pyytää mahdollisesti lisäselvitystä lähettäjältä ja välittää yhteistyöaloitteet kampuksella eteenpäin testialustalle tai tutkimusryhmälle, jolla on tahto lähteä yhdessä kehittämään ehdotettua ratkaisua.

Kun puhumme testialustoista, voi monella herätä kysymys, mistä oikein onkaan kyse. TERTTU-tietoiskussa Mari Norrdal Turun yliopistosta kertoo esimerkkinä, mitä yhteistyö yritysten kanssa merkitsee Flavorian toiminnassa.

– Tietoiskussa avaamme, mitä yhteiskehittäminen käytännössä tarkoittaa. Kyse voi olla esimerkiksi yrityksen kanssa toteutettavasta tutkimuksesta, uuden teknologian testaamisesta sairaalaympäristössä tai mittauksista laboratorio-olosuhteissa, kertoo Elina Kontio, Turun ammattikorkeakoulun Health Tech Lab -testialustan johtaja.

Lisätiedot

Terveyskampus Turun tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu TERTTU

TERTTU-palvelun yhteydenottolomake: https://innovations.healthcampusturku.fi/

TERTTU-palvelussa ja Terveyskampus Turku -yhteistyöverkostossa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. Yritysten yhteydenottoihin liittyvää TERTTU-palvelua kehitetään vuosien 2019-2021 aikana EAKR-rahoitteisessa Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hankkeessa.

 

Health Campus Turku launches a new service for product development

Press Release (published on 11 June 2020)

New Health Campus Turku research, development and testbed service TERTTU boosts the testbed activities in the healthcare sector in Southwest Finland and enables co-creation of new solutions with health care professionals.

The new research, development and testbed service is launched in the beginning of June. The service brings together different testbeds and developers in the healthcare sector. Initiatives related to testing or product development will be directed to one-stop service. The service aims to accelerate research and product development in the companies and to offer new joint services which combine the knowledge and facilities of different testbeds.

 The joint service portal and the processes behind it give us possibilities to develop entirely new service combinations. We are more agile in answering to companies’ needs in their product development, says Janne Lahtiranta from Turku Science Park Ltd.

The Health Campus Turku research, development and testbed service is a result of many years national development. The need for a service which brings different testbeds together into a joint service platform, was originally recognized in the national testbed network coordinated by Business Finland. In Southwest Finland, the concrete form of testbed service has been created in Terva project which has received funding from European Regional Development Fund (ERDF).

     We offer testbed services for companies of all sizes. We strive to offer easy access to services and we hope that companies would contact us with low threshold, says Elina Kontio, Director of Health Tech Lab from Turku University of Applied Sciences.

Through the new joint service, researchers, product development specialists and companies have the opportunity to utilize testbed services and platforms from all member organizations of Health Campus Turku network. The services are included from the local universities and universities of applied sciences, Turku University Hospital and Turku Business Region.

More information

Health Campus Turku research, development and testbed service TERTTU: https://innovations.healthcampusturku.fi

The members of Health Campus Turku network are Turku University of Applied Sciences, Turku Science Park, University of Turku, The Hospital District of Southwest Finland, Novia University of Applied Sciences and Åbo Akademi. The development of the joint service platform is implemented in “Terveydenhuollon välittäjäalusta” (Terva) project during 2019-2021. The project is co-financed by ERDF.

Tiedote suomeksi.

Meddelande på svenska.

 

Health Campus Turku prepares a new strategy 

Press Release (published on 25 Febuary 2020)

The Health Campus Turku aims to strengthen the network with a new strategy. In the beginning of this year, Health Campus Turku has welcomed two new employees, Development Director, MD, Leena Setälä and coordinator M.Sc. Mira Lehti.

The aim of collaboration is to develop the Health Campus Turku as a multidisciplinary international knowledge cluster in research and education related to medicine, health and wellbeing.

– The Health Campus cooperation has enormous potential, which is recognized by the partners in the network. The strategy work to be carried out during the spring will brighten up the common goals and outline the priorities for future activities, says Development Director Leena Setälä, who is in charge of the preparation of the strategy at the Health Campus.

The Health Campus Turku is Finland’s largest multidisciplinary knowledge cluster in medicine, social and health care and technology, offering unique opportunities for education, research, innovation and business collaboration. The Health Campus Turku cooperation involves the Hospital District of Southwest Finland, the University of Turku, Åbo Akademi, Turku University of Applied Sciences, Novia University of Applied Sciences and Turku Science Park Oy.

– In practice, cooperation in research, education and innovation is promoted in the Health Campus management team and in the multidisciplinary working groups, which have wide expertise represented from all the above organisations, says Mira Lehti, who coordinates the Health Campus collaboration.

Tiedote suomeksi

Meddelande på svenska