Jaa facebookissa Jaa twitterissä

News

HCT2.0-hanke rakentaa entistä ehompaa Terveyskampus Turkua 

Tiedote (julkaistu 16.4.2021)

Terveyskampus Turku on aloittanut merkittävän kehitystyön Varsinais-Suomen terveysalan ekosysteemin vahvistamiseksi. Terveyskampuksen HCT2.0-hankkeessa kehitetään verkoston mahdollisuuksia vastata laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten liikunnan vähenemiseen sekä terveysdatan tietoturvaan ja hyödyntämiseen. Kehitystyön mahdollistaa viime vuoden lopulla saatu Suomen Akatemian TKI-kumppanuusverkostorahoitus. 

Suomen Akatemian rahoituksella tuetaan tutkimusperustaisia kumppanuusverkostoja, joissa korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset verkostoituvat elinkeinoelämän kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.  

 Terveyskampuksen huipputason osaamisessa on valtavasti potentiaalia, mutta käytännössä yhteistyön vahvistamiseen kaivataan usein lisää resurssejaHCT2.0-hanke tarjoaa meille loistavat puitteet laajemman yhteistyön rakentamiselle ja palvelutarjonnan kehittämiselle ajankohtaisten ja tärkeiden teemojen ympärilläkertoo Terveyskampuksen puheenjohtaja ja HCT2.0-hankkeen vastuullinen johtaja, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen Turun yliopistosta. 

Yksi ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste on lasten ja nuorten liikunnan väheneminen, jonka seuraukset aiheuttavat erityistä huolta covid19-pandemian vaikutuksen myötä. HCT2.0-hankkeessa luodaan malli monialaiselle lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskukselle ja kootaan eri alojen asiantuntemus yhteen liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Uuden osaamiskeskuksen ympärille rakennetaan laaja yhteistyöverkosto, joka koostuu korkeakoulujen tutkimus- ja opetushenkilöstön lisäksi julkisen sektorin liikunta-, terveys- ja kasvatusalojen asiantuntijoista, urheiluseurojen ja järjestöjen toimijoista sekä eri alojen yrityksistä. 

Toinen tärkeä kehittämiskohde on terveysdatan tietoturva ja tiedon parempi hyödyntäminenHankkeessa kehitetään terveysdatan hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä kompleksisen datan analysointiin ja tulkintaan liittyviä palveluita. 

HCT2.0-hanke toteutetaan vuosina 20202022 Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan NOVIA:n yhteistyönä. Hankerahoitus mahdollistaa myös verkoston sisäisen kehittämisen ja yhteistyön vahvistamisen. 

 HCT2.0-hankkeen tavoitteena on kirjaimellisesti rakentaa Terveyskampuksen 2.0-versiota eli entistä ehompaa TerveyskampustaPanostamme esimerkiksi yrityksille ja muille kumppaneille tarjottavien tutkimus-, kehittämis– ja testauspalveluiden arviointiin ja kehittämiseen, kertoo Terveyskampuksen koordinaattori Mira Lehti.

Lisätietoja 

Pekka Hänninen
hankkeen vastuullinen johtaja
professori, dekaanilääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, 
+358 40 765 1547, pekka.e.hanninen@utu.fi 

Mira Lehti
koordinaattori, Terveyskampus Turku, 
+358 40 524 9178 , mira.lehti@turkuamk.fi

 

HCT 2.0-projektet bygger ett ännu bättre Hälsocampus Åbo 

Hälsocampus Åbo har inlett ett utvecklingsarbete för att stärka samarbetsnätverket inom hälsosektorn i Sydvästra Finland. Projektet HCT 2.0 ska utveckla nätverkets möjligheter att möta samhällsutmaningar, till exempel minskad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Arbetet möjliggörs av finansiering från Finlands Akademi.

Finlands Akademis finansiering för partnerskapsnätverk inom forskning, utveckling och innovation stöder nätverk där högskolor och statliga forskningsinstitut samverkar med näringslivet för att stärka forskningens samhälleliga genomslag. 

– Hälsocampus Åbo har en enorm potential, men för att stärka samarbetet praktiken behövs ofta mer resurser. Det här projektet erbjuder oss en bra ram för att bygga bredare samarbeten och att utveckla serviceutbudet kring aktuella och viktiga teman, säger Hälsocampus ordförande Pekka Hänninen som leder HCT 2.0-projektet. 

En aktuell samhällsutmaning är att barn och ungdomar rör på sig allt mindreInom HCT2.0-projektet kommer man att skapa en modell för ett multiprofessionellt kompetenscentrum för motion och välbefinnande bland barn och ungdomarKompetenscentret kommer att samla ett brett samarbetsnätverk bestående av forsknings– och undervisningspersonal från högskolornaav sakkunniga inom idrott, hälsa och utbildning från den offentliga sektorn och av aktörer från idrottsorganisationer och näringsliv. 

Ett annat viktigt utvecklingsområde är att bättre utnyttja hälsodata och att trygga dess säkerhet. Inom projektet kommer man att utveckla möjligheterna att bättra utnyttja data och utveckla tjänster för analys och tolkning av komplexa data. 

– Våra forskare producerar växande mängder data med världsledande instrument, och tack vare HCT2.0 har vi nu möjlighet att utveckla service för att analysera och kombinera data från olika källor inom Hälsocampus Åbo. Det erbjuder spännande möjligheter för helt nya fynd inom biovetenskaper och medicin, säger forskningschef Pasi Kankaanpää, som leder HCT2.0-arbetet vid Åbo Akademi. 

Projektet HCT 2.0 genomförs 2020–2022 i samarbete mellan Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia 

– Målet med HCT 2.0-projektet är bokstavligen att bygga en 2.0-version av Hälsocampus, det vill säga ett ännu bättre Hälsocampus. Vi kommer till exempel att satsa på att utvärdera och utveckla de forsknings-, utvecklings- och testtjänster vi erbjuder företag och andra partners, säger Mira Lehti, koordinator för Hälsocampus Åbo. 

Mera information: 

www.healthcampusturku.fi 

Pekka Hänninen
ansvarig projektledare, ordförande för Åbo Hälsocampus 

professor, dekan, Åbo universitet
+358 40 765 1547 

Mira Lehti
koordinator
mira.lehti(at)turkuamk.fi
+358 40 524 9178 

 

Sairaanhoitopiirin henkilöstölle kestävän kehityksen osaamista

Tiedote (julkaistu 25.2.2021)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kannustaa henkilöstöään ympäristövastuullisuuden edistämiseen työpaikalla ja tarjoaa työntekijöilleen uuden Kestävää kehitystä terveydenhuollossa ­-koulutuspaketin.

Koko henkilöstölle tarjottava, juuri avautunut kestävän kehityksen oppimismateriaali on ensimmäinen puhtaasti terveydenhuollon työntekijöille suunnattu, suomenkielinen kestävän kehityksen koulutus.

Lue koko tiedote.

 

Tietoisku Terveyskampus Turun TERTTU-palvelusta 3.12.2020

Katso tietoiskun tallenne

Tiedote (julkaistu 26.11.2020)

Tunnetko TERTTU-palvelun? Kuuntele Terveyskampus Turun tiivis tietoisku 3.12. klo 12.00! Tietoiskussa kerromme, miten tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu TERTTU edistää terveysalan tuotekehitystä ja innovaatioita Varsinais-Suomessa, ja miten palvelu hyödyttää Terveyskampuksen tutkijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita.

Kesäkuussa toimintansa aloittanut Terveyskampus Turun tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu TERTTU yhdistää terveysalan testialustapalvelut Turussa. TERTTU-palvelu tarjoaa yhteiskehittämisen mahdollisuuden terveysalan ammattilaisten kanssa terveysteknologian, elintarvikealan, diagnostiikan, lääke- ja laitekehityksen tai palvelukehityksen aloilla.

Tiiviissä tietoiskussa TERTTU-palvelu esitellään pähkinänkuoressa, jotta tieto leviää myös Terveyskampuksen sisällä. TERTTU-palvelussa yritysten aloitteet ohjataan yhteiseen yhteydenottokanavaan. Palvelun idea on helpottaa yritysten selvitystyötä sekä nopeuttaa uusien tuotteiden tai innovaatioiden tutkimusta ja tuotekehitystä.

– Yrityksen ei tarvitse tuntea ennalta sairaalan tai korkeakoulujen organisaatiorakenteita, vaan TERTTU-palvelu kartoittaa yrityksen tarpeisiin soveltuvat palvelut, kertoo Tyksin innovaatioagentti Eriikka Siirala.

TERTTU-palvelun työryhmä arvioi järjestelmään jätetyn yhteydenoton, pyytää mahdollisesti lisäselvitystä lähettäjältä ja välittää yhteistyöaloitteet kampuksella eteenpäin testialustalle tai tutkimusryhmälle, jolla on tahto lähteä yhdessä kehittämään ehdotettua ratkaisua.

Kun puhumme testialustoista, voi monella herätä kysymys, mistä oikein onkaan kyse. TERTTU-tietoiskussa Mari Norrdal Turun yliopistosta kertoo esimerkkinä, mitä yhteistyö yritysten kanssa merkitsee Flavorian toiminnassa.

– Tietoiskussa avaamme, mitä yhteiskehittäminen käytännössä tarkoittaa. Kyse voi olla esimerkiksi yrityksen kanssa toteutettavasta tutkimuksesta, uuden teknologian testaamisesta sairaalaympäristössä tai mittauksista laboratorio-olosuhteissa, kertoo Elina Kontio, Turun ammattikorkeakoulun Health Tech Lab -testialustan johtaja.

Lisätiedot

Terveyskampus Turun tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu TERTTU

TERTTU-palvelun yhteydenottolomake: https://innovations.healthcampusturku.fi/

TERTTU-palvelussa ja Terveyskampus Turku -yhteistyöverkostossa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. Yritysten yhteydenottoihin liittyvää TERTTU-palvelua kehitetään vuosien 2019-2021 aikana EAKR-rahoitteisessa Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hankkeessa.

 

Health Campus Turku launches a new service for product development

Press Release (published on 11 June 2020)

New Health Campus Turku research, development and testbed service TERTTU boosts the testbed activities in the healthcare sector in Southwest Finland and enables co-creation of new solutions with health care professionals.

The new research, development and testbed service is launched in the beginning of June. The service brings together different testbeds and developers in the healthcare sector. Initiatives related to testing or product development will be directed to one-stop service. The service aims to accelerate research and product development in the companies and to offer new joint services which combine the knowledge and facilities of different testbeds.

 The joint service portal and the processes behind it give us possibilities to develop entirely new service combinations. We are more agile in answering to companies’ needs in their product development, says Janne Lahtiranta from Turku Science Park Ltd.

The Health Campus Turku research, development and testbed service is a result of many years national development. The need for a service which brings different testbeds together into a joint service platform, was originally recognized in the national testbed network coordinated by Business Finland. In Southwest Finland, the concrete form of testbed service has been created in Terva project which has received funding from European Regional Development Fund (ERDF).

     We offer testbed services for companies of all sizes. We strive to offer easy access to services and we hope that companies would contact us with low threshold, says Elina Kontio, Director of Health Tech Lab from Turku University of Applied Sciences.

Through the new joint service, researchers, product development specialists and companies have the opportunity to utilize testbed services and platforms from all member organizations of Health Campus Turku network. The services are included from the local universities and universities of applied sciences, Turku University Hospital and Turku Business Region.

More information

Health Campus Turku research, development and testbed service TERTTU: https://innovations.healthcampusturku.fi

The members of Health Campus Turku network are Turku University of Applied Sciences, Turku Science Park, University of Turku, The Hospital District of Southwest Finland, Novia University of Applied Sciences and Åbo Akademi. The development of the joint service platform is implemented in “Terveydenhuollon välittäjäalusta” (Terva) project during 2019-2021. The project is co-financed by ERDF.

Tiedote suomeksi.

Meddelande på svenska.

 

Health Campus Turku prepares a new strategy 

Press Release (published on 25 Febuary 2020)

The Health Campus Turku aims to strengthen the network with a new strategy. In the beginning of this year, Health Campus Turku has welcomed two new employees, Development Director, MD, Leena Setälä and coordinator M.Sc. Mira Lehti.

The aim of collaboration is to develop the Health Campus Turku as a multidisciplinary international knowledge cluster in research and education related to medicine, health and wellbeing.

– The Health Campus cooperation has enormous potential, which is recognized by the partners in the network. The strategy work to be carried out during the spring will brighten up the common goals and outline the priorities for future activities, says Development Director Leena Setälä, who is in charge of the preparation of the strategy at the Health Campus.

The Health Campus Turku is Finland’s largest multidisciplinary knowledge cluster in medicine, social and health care and technology, offering unique opportunities for education, research, innovation and business collaboration. The Health Campus Turku cooperation involves the Hospital District of Southwest Finland, the University of Turku, Åbo Akademi, Turku University of Applied Sciences, Novia University of Applied Sciences and Turku Science Park Oy.

– In practice, cooperation in research, education and innovation is promoted in the Health Campus management team and in the multidisciplinary working groups, which have wide expertise represented from all the above organisations, says Mira Lehti, who coordinates the Health Campus collaboration.

Tiedote suomeksi

Meddelande på svenska