Arvoperusteisen terveydenhuollon seminaarisarja jatkuu ke 16.2.

14.02.2022

 

Arvoperusteisen terveydenhuollon seminaarisarja jatkuu keskiviikkona 16.2. klo 15.30. Hyvää palautetta saanut verkkoluentosarja pohjustaa siirtymistä hyvinvointialueisiin.

Terveyskampus Turun kehitysjohtaja Leena Setälä on tyytyväinen luentosarjaan: “Tämänkertaisen luennon aihe on erittäin ajankohtainen, kun ajatellaan miten terveydenhuolto on siirtymässä hyvinvointalueisiin. Alueiden pitää voida käyttää terveysdataa palveluiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.”

Seminaarisarja käsittelee teemaa eri asiantuntijoiden puheenvuorojen kautta. Tilaisuudet järjestetään koronatilanteen vuoksi etäyhteydellä.

Seminaarisarjan ovat järjestäneet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopiston Sote-akatemia, Health Campus Turku ja MSD.

Maksuton seminaarisarja koostuu kolmesta 2-3 tunnin asiantuntijaluentotilaisuudesta. Lisätietoa ohjelmasta ja ilmoittatutumislinkki löytyy tapahtumasarjan sivuilta.

16.2.2022 klo 15:30-18:30
Datasta vaikuttavuutta

Arho Virkki, DI, FT, Tietopalvelujohtaja ja Eeva Kronqvist, palvelupäällikkö, Auria Kliiniset tietopalvelut, VSSHP
Sote-tietoallas vaikuttavuuden ja sote-palvelujärjestelmän kehittämisessä
– Millaisia ovat Aurian tietoallas ja tietopalvelutoiminta? Keitä ne palvelevat ja miten? Case-esimerkkejä innovatiivisia palveluista ja data-analyyseistä.
– Miten analytiikkaosaamista kehitetään?
– Miten tietoaltaan ajatellaan palvelevan tulevaa hyvinvointialuetta ja yhteistoiminta-aluetta

LT, kehitysjohtaja Antti Iivanainen, Apotti Oy
Mitä data kertoo systeemivaikuttavuudesta?
– Miten sote-datasta voidaan louhia vaikuttavuustietoa?
– Miten sote-palvelujen vaikuttavuutta kehitetään uusin välinein?

Emeritusprofessori Risto Huupponen, Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos
Lääkehoidon arkivaikuttavuus ja sote-datan hyödyntäminen
– Lääkehoidon arkivaikuttavuus
– Miksi ja miten arkivaikuttavuutta tutkitaan
– Mahdollisuudet ja rajoitteet