Siirry sisältöön

HCT2.0-hanke rakentaa entistä ehompaa Terveyskampus Turkua 

HCT2.0-hanke rakentaa entistä ehompaa Terveyskampus Turkua 

Tiedote (julkaistu 16.4.2021)

Terveyskampus Turku on aloittanut merkittävän kehitystyön Varsinais-Suomen terveysalan ekosysteemin vahvistamiseksi. Terveyskampuksen HCT2.0-hankkeessa kehitetään verkoston mahdollisuuksia vastata laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten liikunnan vähenemiseen sekä terveysdatan tietoturvaan ja hyödyntämiseen. Kehitystyön mahdollistaa viime vuoden lopulla saatu Suomen Akatemian TKI-kumppanuusverkostorahoitus. 

Suomen Akatemian rahoituksella tuetaan tutkimusperustaisia kumppanuusverkostoja, joissa korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset verkostoituvat elinkeinoelämän kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.  

 Terveyskampuksen huipputason osaamisessa on valtavasti potentiaalia, mutta käytännössä yhteistyön vahvistamiseen kaivataan usein lisää resurssejaHCT2.0-hanke tarjoaa meille loistavat puitteet laajemman yhteistyön rakentamiselle ja palvelutarjonnan kehittämiselle ajankohtaisten ja tärkeiden teemojen ympärilläkertoo Terveyskampuksen puheenjohtaja ja HCT2.0-hankkeen vastuullinen johtaja, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen Turun yliopistosta. 

Yksi ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste on lasten ja nuorten liikunnan väheneminen, jonka seuraukset aiheuttavat erityistä huolta covid19-pandemian vaikutuksen myötä. HCT2.0-hankkeessa luodaan malli monialaiselle lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskukselle ja kootaan eri alojen asiantuntemus yhteen liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Uuden osaamiskeskuksen ympärille rakennetaan laaja yhteistyöverkosto, joka koostuu korkeakoulujen tutkimus- ja opetushenkilöstön lisäksi julkisen sektorin liikunta-, terveys- ja kasvatusalojen asiantuntijoista, urheiluseurojen ja järjestöjen toimijoista sekä eri alojen yrityksistä. 

Toinen tärkeä kehittämiskohde on terveysdatan tietoturva ja tiedon parempi hyödyntäminenHankkeessa kehitetään terveysdatan hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä kompleksisen datan analysointiin ja tulkintaan liittyviä palveluita. 

HCT2.0-hanke toteutetaan vuosina 20202022 Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan NOVIA:n yhteistyönä. Hankerahoitus mahdollistaa myös verkoston sisäisen kehittämisen ja yhteistyön vahvistamisen. 

 HCT2.0-hankkeen tavoitteena on kirjaimellisesti rakentaa Terveyskampuksen 2.0-versiota eli entistä ehompaa TerveyskampustaPanostamme esimerkiksi yrityksille ja muille kumppaneille tarjottavien tutkimus-, kehittämis– ja testauspalveluiden arviointiin ja kehittämiseen, kertoo Terveyskampuksen koordinaattori Mira Lehti.

Lisätietoja 

Pekka Hänninen
hankkeen vastuullinen johtaja
professori, dekaanilääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, 
+358 40 765 1547, pekka.e.hanninen(at)utu.fi 

Mira Lehti
koordinaattori, Terveyskampus Turku, 
+358 40 524 9178 , mira.lehti(at)turkuamk.fi

 

HCT 2.0-projektet bygger ett ännu bättre Hälsocampus Åbo 

Hälsocampus Åbo har inlett ett utvecklingsarbete för att stärka samarbetsnätverket inom hälsosektorn i Sydvästra Finland. Projektet HCT 2.0 ska utveckla nätverkets möjligheter att möta samhällsutmaningar, till exempel minskad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Arbetet möjliggörs av finansiering från Finlands Akademi.

Finlands Akademis finansiering för partnerskapsnätverk inom forskning, utveckling och innovation stöder nätverk där högskolor och statliga forskningsinstitut samverkar med näringslivet för att stärka forskningens samhälleliga genomslag. 

– Hälsocampus Åbo har en enorm potential, men för att stärka samarbetet praktiken behövs ofta mer resurser. Det här projektet erbjuder oss en bra ram för att bygga bredare samarbeten och att utveckla serviceutbudet kring aktuella och viktiga teman, säger Hälsocampus ordförande Pekka Hänninen som leder HCT 2.0-projektet. 

En aktuell samhällsutmaning är att barn och ungdomar rör på sig allt mindreInom HCT2.0-projektet kommer man att skapa en modell för ett multiprofessionellt kompetenscentrum för motion och välbefinnande bland barn och ungdomarKompetenscentret kommer att samla ett brett samarbetsnätverk bestående av forsknings– och undervisningspersonal från högskolornaav sakkunniga inom idrott, hälsa och utbildning från den offentliga sektorn och av aktörer från idrottsorganisationer och näringsliv. 

Ett annat viktigt utvecklingsområde är att bättre utnyttja hälsodata och att trygga dess säkerhet. Inom projektet kommer man att utveckla möjligheterna att bättra utnyttja data och utveckla tjänster för analys och tolkning av komplexa data. 

– Våra forskare producerar växande mängder data med världsledande instrument, och tack vare HCT2.0 har vi nu möjlighet att utveckla service för att analysera och kombinera data från olika källor inom Hälsocampus Åbo. Det erbjuder spännande möjligheter för helt nya fynd inom biovetenskaper och medicin, säger forskningschef Pasi Kankaanpää, som leder HCT2.0-arbetet vid Åbo Akademi. 

Projektet HCT 2.0 genomförs 2020–2022 i samarbete mellan Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia 

– Målet med HCT 2.0-projektet är bokstavligen att bygga en 2.0-version av Hälsocampus, det vill säga ett ännu bättre Hälsocampus. Vi kommer till exempel att satsa på att utvärdera och utveckla de forsknings-, utvecklings- och testtjänster vi erbjuder företag och andra partners, säger Mira Lehti, koordinator för Hälsocampus Åbo. 

Mera information: 

www.healthcampusturku.fi 

Pekka Hänninen
ansvarig projektledare, ordförande för Åbo Hälsocampus 

professor, dekan, Åbo universitet
+358 40 765 1547 

Mira Lehti
koordinator
mira.lehti(at)turkuamk.fi
+358 40 524 9178