Siirry sisältöön

Kaikki lapset liikkumaan - Turussa on aloitettu laajamittainen yhteistyö lasten ja nuorten liikunnan edellytysten parantamiseksi

(Tiedote julkaistu 14.9.2021)

Turun alueen toimijat ovat yhdistäneet voimansa lasten ja nuorten liikunnan edellytysten ja harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi. Turkuun on perustettu Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen laajalla rintamalla. Osaamiskeskuksen perustamisesta on solmittu aiesopimus, jonka allekirjoittajia ovat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Paavo Nurmi -keskus, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Turun kaupunki sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Keskus tulee toimimaan Paavo Nurmi -keskuksen yhteydessä.

Uusi Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus on monialainen, verkostomuotoisesti toimiva osaamiskeskittymä, jossa lasten ja nuorten liikkumiseen suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen sopivan ja innostavan liikkumistavan, joka mahdollistaa positiivisten liikuntatottumusten muodostumisen pitkällä tähtäimellä. Tutkimustiedon ja valmennusosaamisen kasvun kautta myös kilpaurheilun kentälle saadaan lisää tietotaitoa.

– Eri alojen tutkijat ovat kiinnostuneita liikunnan yhteydestä lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Uuden tutkimustiedon ohella näemme tärkeäksi liikuntaan, urheiluun ja valmentamiseen liittyvän osaamisen kehittämisen sekä liikkumisen edistämisen kaikkien lasten ja nuorten elämässä, summaa Paavo Nurmi -keskuksen johtaja, professori Olli J. Heinonen.

Uuden osaamiskeskuksen ympärille kootaan laaja yhteistyöverkosto, joka koostuu korkeakoulujen tutkimus- ja opetushenkilöstön lisäksi julkisen sektorin liikunta-, terveys- ja kasvatusalojen asiantuntijoista, urheiluseurojen ja järjestöjen toimijoista sekä eri alojen yrityksistä. Jokainen toimija tarjoaa oman asiantuntijuutensa verkoston käyttöön. Tavoitteena on monialaisella ja laajalla yhteistyöllä nostaa lasten ja nuorten liikunta yhdeksi Turun kärkiosaamisalaksi.

Turussa onkin erinomaiset lähtökohdat juuri tällaiselle verkostomaiselle toiminnalle: Alueella tehdään huippuluokan terveyteen liittyvää tutkimusta ja alan osaamista on monilla tahoilla. Lisäksi Turussa toimii liikuntalääketieteen osaamiskeskus, Paavo Nurmi -keskus, ja tarjolla on monipuoliset liikkumismahdollisuudet.

– Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus vahvistaa turkulaisen huippututkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisäksi yhteistyö kaupungin ja järjestökentän kanssa tiivistyy, kertoo Terveyskampus Turun puheenjohtaja ja HCT2.0-hankkeen vastuullinen johtaja, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen Turun yliopistosta.

– Eri alojen asiantuntijat ovat lähteneet innostuneesti rakentamaan yhteistyötä. Laadimme yhdessä tutkimusstrategiaa ja ideoimme kehittämishankkeita, täydentää verkoston kehittämisestä vastaava johtava yliopettaja Ursula Hyrkkänen Turun ammattikorkeakoulusta.

Monialaisen lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksen toimintamallia luodaan Terveyskampus Turun HCT2.0-hankkeessa. Suomen Akatemian TKI-kumppanuusverkostorahoitus mahdollistaa verkoston kehittämisen ja yhteistyön rakentamisen.

Terveyskampus Turku muodostaa Suomen suurimman lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan sekä teknologian moniammatillisen osaamiskeskittymän, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia koulutus- ja tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Suomen akatemian rahoittama HCT2.0-hanke toteutetaan vuosina 2020–2022 Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan NOVIA:n yhteistyönä.

Lisätietoja

Olli Heinonen
johtaja, Paavo Nurmi –keskus, Turun yliopisto
+358 40 5865 157
olli.heinonen(at)utu.fi

Pekka Hänninen,
hankkeen vastuullinen johtaja,
professori, dekaani, lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto,
+358 40 765 1547
pekka.e.hanninen(at)utu.fi

Ursula Hyrkkänen
johtava yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
+358 50 5985 467
ursula.hyrkkanen(at)turkuamk.fi