Siirry sisältöön

Lapset liikkeelle - vauhti virkistää

Lapset on luotu liikkumaan ja liikkeellä ja liikkumisella saavutetaan monia taitoja ja hyötyjä. Varhaislapsuudessa lasten tulisikin olla liikkeessä pitkin päivää.

Tuore lasten ja nuorten liikkumissuositus suosittelee 7−17-vuotiaille monipuolista, reipasta ja rasittavaa
liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla.  Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Miten kaupungit, kunnat, kehittyvät hyvinvointialueet ja liikuntateknologia voivat tukea lasten, nuorten ja perheiden liikkumista niin, että suositukset täyttyisivät ja liikunta toisi iloa elämään.

Teemaan pureudutaan Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksen järjestämässä työpajassa torstaina 21.4.2022. Työpajassa kuullaan alustuksia ja keskustellaan lasten, nuorten ja perheiden liikunnan edistämisestä kolmesta näkökulmasta:

  1. Minkälaisia lasten ja nuorten liikunnan toimintamalleja on käytössä Pohjoismaissa ja miten niistä kertyneitä oppeja voidaan soveltaa alueellisten käytäntöjen kehittämisessä Suomessa
  2. Miten Tulevaisuuden sote-keskus ja Perhekeskus -toimintamalli toimivat lasten ja nuorten liikunnan edistäjinä
  3. Miten liikunnan ammattilaisten ja liikuntateknologian osaajien kansallinen verkosto LIUKAS toimii ja vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden fyysiseen aktiivisuuteen

 

Ursula Hyrkkänen

Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksen toimintatapoja on kehitetty Terveyskampus Turun suojissa Suomen Akatemian kumppanuusrahoituksen turvin. Tehtävänä on ollut yhdistää lasten ja nuorten liikunnan parissa työskenteleviä tutkijoita, kehitystehtävissä työskenteleviä yrityksiä ja julkisia toimijoita, palveluiden tuottajia sekä lasten ja nuorten liikunnan parissa työskenteleviä verkostoksi, jossa vuoropuhelu käytännön ja tutkimuksen välillä on jatkuvaa ja portaatonta. Vuodesta 2023 lähtien verkoston toiminnan koordinaatio vakiintuu osaksi Paavo Nurmi -keskuksen toimintaa.

Ammattikorkeakoulun johtava yliopettaja Ursula Hyrkkänen kertoo, että verkoston toiminnan kehittämisessä kaikkien toimijoiden yhteinen viesti on ollut se, että Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksen tutkimus-, kehitys-, innovaatiotyö ja koulutus kohdistuvat kaikkeen liikuntaan ja kaikenlaisiin liikkujiin. Erityisesti halutaan kiinnittää huomiota lapsiin, nuoriin ja perheisiin, jotka liikkuvat hyvin vähän ja toisaalta myös heihin, jotka liikkuvat paljon, mutta yksipuolisesti.

 

Ursula Hyrkkänen, johtava yliopettaja, TurkuAMK

Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa. Lisätiedot: healthcampusturku.fi

Teksti: Misha Dellinger