Siirry sisältöön

Suuronnettomuusharjoituksessa opiskelijat harjoittelevat diskopaloon reagointia

Turussa Medisiina D -rakennuksessa järjestetään 18.5.2022 suuronnettomuusharjoitus. Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämään harjoitukseen osallistuu lukuisia eri alojen opiskelijoita, opettajia ja pelastusalan ammattilaisia, jotka toimivat omassa roolissaan kuvitteellisessa diskopalossa.

Harjoituksen järjestäjätiimin jäsenet, ensihoidon johtamista jatko-opintoinaan suorittavat Kirsi Kekkonen ja Tia-Maria Rikkonen kuvailevat harjoituksen suunnittelua haastavaksi ja suuritöiseksi, mutta samalla todella kiinnostavaksi. Kekkonen ja Rikkonen painottavat, että tarkoitus on järjestää simulaatio, jossa Turussa tapahtuu tulipalo täydessä yökerhossa. Onnettomuusharjoituksessa harjoitellaan tähän reagoimista. Tapahtumassa päästään kokeilemaan potilaiden hoitamista ja erityisesti, yhdessä toimimista.

Harjoituksessa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulun ensihoidon, sairaanhoidon ja sosiaalialan opiskelijat, sairaanhoitopiirin ja yliopistosairaalan henkilökunta sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen yksiköt.

Rikkonen kuvailee harjoitusta poikkeuksellisen laajaksi: ”Tämä on selkeästi laajempi kuin missä olen aikanaan ollut mukana. Toimijoita on laajemmin eri organisaatioista ja tämä on isomman mittakaavan harjoitus ja tarjoaa oppilaille hyvän elämyksen suuronnettomuuden harjoittelusta.”

Mukana on opiskelijoiden lisäksi lukuisia ammattilaisia, lääkäreitä, opettajia, hoitajia ja kokeneita pelastusalan ammattilaisia mentoroimassa nuorempia. Aloittelevilla opiskelijoilla on kuitenkin tärkeä tehtävä; selvittää tyypillisiä vastaavanlaisessa onnettomuudessa tapahtuvia vammoja ja maskeerata itsensä sen mukaisesti. Vaikka aikataulu on harjoituksen johtoryhmän suunnittelema, se sisältää tarpeeksi satunnaisuutta, ettei koskaan voi tietää varmasti, miten tapahtumat etenevät.

Kekkonen kuvailee odotuksia: ”On hauskaa ja mielenkiintoista nähdä miten oikeasti kaikki tapahtuu ja menee. Onhan meillä kovat odotukset. Kun tietää mitä ensihoitajien pitäisi tehdä, mikä on harjoituksen suunniteltu runko, miten toimitaan suuronnettomuudessa ja meneekö se suunnitellusti vai tehdäänkö täällä sellaisia päätöksiä, mitä ei itse ajatellut tekevänsä, niin aikataulu jännittää eniten.”

Kekkosen ja Rikkosen opettaja, ensihoidon lehtori Lasse Putko kertoo käytännön järjestelyistä opiskelijoiden näkökulmasta: ”Alkuvaiheen ensihoidon opiskelijoina heidän tehtävänään on ollut perehtyä onnettomuuden vammaprofiiliin. Heidän tulee luoda itselleen kertomus ja hahmo, näytellä uhria ja potilaan roolia ketjun eri vaiheessa ja maskeerata itsensä sen mukaisesti.”

Fyysisiä vammoja saaneet eivät ole ainoita uhreja, myös sosiaalipuolen opiskelijat pääsevät osallistumaan harjoitukseen oman ammattialansa mukaisesti. Mukana on humalainen alaikäinen ja kodittomaksi joutunut perhe, jonka asunto on ollut samassa rakennuksessa kuin tuleen syttynyt yökerho. Lisäksi mukana on potilaita, jotka eivät tarvitse fyysistä, vaan henkistä hoitoa. Näin pyritään simuloimaan vakavan onnettomuuden kaikkia puolia.

Osallistujat pääsevät harjoittelemaan ketjua, joka alkaa, kun pelastuslaitos pelastaa uhrit, sitten ensihoito luokittelee ja kuljettaa heidät. Tämän jälkeen sairaala luokittelee heidät, tutkii ja hoitaa. ”Mukana on bioanalytiikan ja radiologian opiskelijoita, sairaanhoidon ja lääketieteen opiskelijoita. Osa näyttelijöistä ’muuttuu’ simulaationukeiksi kun päästään sairaalan puolelle. On hyvä, että päästään kokeilemaan oikeilla kohteilla, eikä tehdä harjoituksia pelkästään paperilla.” Rikkonen selittää.

Harjoitus on ensimmäistä kertaa Medisiina D:ssä. Koronaepidemian vuoksi harjoituksissa on ollut parin vuoden tauko, vaikka harjoituksia on normaalisti pyritty järjestämään Turussa noin kerran vuodessa.

Kekkonen toteaa lopuksi: ”Odotan mielenkiinnolla meneekö kaikki kuten on suunniteltu. Prosessia ohjaavat annetut ohjeet ja koulussa opetetut asiat, mutta onko kaikki otettu huomioon? Tuleeko yllätyksiä?”

Yleisö ei pääse rakennukseen seuraamaan suuronnettomuusharjoitusta, mutta ulkopuolelle sitä voi tulla katsomaan keskiviikkona 18.5.2022 klo 17-21 Yliopistosairaalan kupeessa sijaitsevan Medisiina C ja D rakennusten edustalle.

Median edustajien on mahdollista etukäteen sopia haastattelu ja vierailu olemalla yhteydessä lehtori Lasse Putkoon puh: +358 44 907 4573, lasse.putko@turkuamk.fi

Teksti: Misha Dellinger