Siirry sisältöön

TKI-projektirahoitus näkyy ja tuntuu

Bioanalytiikan palvelulaboratorio, simulaatiokeskus, liikunta- ja toimintakykylaboratorio… Kun Varsinais-Suomen liiton edustajat tutustuivat Turun ammattikorkeakoulun laajaan tutkimus, kehitys, ja innovaatioinfraan, eri rahoituskanavista vastaavat pääsivät tutustumaan konkreettisesti TKI-rahoituksen tuloksiin.

Elina Kontio kertoo Health Tech Labista

Turun Ammattikorkeakoululla on merkittävä sija maakunnan tieteessä ja tutkimuksessa ja siinä keskeisenä työkaluna toimivat useat koulutus- ja tutkimustiloina toimivat laboratoriot. Turun Ammattikorkeakoulun saama julkinen rahoitus ei kata kaikkea toimintaa, joten TKI-palvelutoiminta nähdään keskeisenä osana yksiköiden toimintaa.

Kupittaan kampusalueella Varsinais-Suomen liiton edustajat pääsivät tutustumaan lukuisiin erikoistuneisiin korkean teknologian laboratorioihin. Ensimmäinen kohde, liikuntalaboratorio on jatkuvassa käytössä. Juoksumatoilla voidaan mitata hapenottokykyä, räjähtävää voimaa, lihasten toimintaa ja kinetiikkaa. Yritysyhteistyötä tehtäessä testilaboratorion laitteistoa pääsee käyttämään ja laboratorion osaamista voidaan hyödyntää tuotekehityksessä ja -testauksessa. Ammattikorkeakoulu pystyy myös hankkimaan testipotilaat ja ratkaisemaan tutkimuksen eettiset vaatimukset.

Ammattikorkeakoulun tutkimusryhmät tekevät pitkäjänteistä yhteistyötä niin tutkijoiden kuin yrityskumppaneidenkin kanssa. Erityisen tärkeää on ekosysteemiajattelun nousu tutkimus- ja kehitystyössä. Ekosysteemejä rakentaessa tärkeää on yhdistää alan opetus, tutkimustyö, tuotekehitys, tuotetestaus ja yritysyhteistyö järkeväksi kokonaisuudeksi.

Ekosysteemiajattelu lähtee siitä, että ekosysteemissä osien summa on suurempi kuin osansa. Näin rakennetaan pienemmillä resursseilla isompaa kuin mihin pieni maa muuten pystyisi.

Osana Turun Terveyskampusta toimiva bioanalytiikkalaboratorio, huippuluokan analysaattorilaitteineen tukee Turun laajaa terveysalan tutkimusta. Myös HealthTech Lab toimii teknologian, sosiaali- ja terveysalan ja julkisen terveyden rajapinnassa. Erityisenä osaamisalanaan tutkimuksessa korostuu sports tech, eli urheilun yhteydessä kerätyn datan hyödyntäminen.

Health Tech Labin laitteistoa

Health Tech Lab keskittyy lääketieteen analytiikkaan ja terveysteknologiaan. Teknologiatoimijoiden yhteistyökumppanina toimivan laboratorion tiloissa tutkitaan ihmiskehon reaktioita ja toimintaa erilaisten sensoreiden ja muiden aistivien laitteiden avulla. Kodinomainen tila keittiöineen ja makuuhuoneineen on sisustettu turvallisen näköiseksi. Kaikkeen, ovia ja kahvinkeitintä myöten, on asennettu antureita mittaamaan ihmisten liikkeitä.

Varsinais-Suomen liiton merkitys rahoituksen vektorina on suuri. Liitto toimii edunvalvojana, kun EU:n aluekehitysrahastosta ja muista kansallisista ja eurooppalaisista lähteistä jaetaan rahaa alueellisen kehityksen tarpeisiin. Näihin sisältyy myös TKI-ekosysteemien rahoitus.

Merkittävänä erona muihin yliopistoihin, Turussa urheilu- ja terveysteknologia ei keskity yksittäisten urheilijoiden suoritukseen vaan soveltavaa tutkimusta kohdistetaan tukemaan lasten ja nuorten liikuntaa kokonaisvaltaisesti.

Kun rahoittajat pääsevät näkemään rahoituksen mahdollistaman konkreettisen työn ja tulokset, voidaan aloja kehittää pitkäjänteisesti. Turun ammattikorkeakoulu taas on osana laajempaa ekosysteemiä, jonka Turun Teknologia- ja Terveyskampus yhdessä muodostavat.

 

Teksti: Misha Dellinger