Siirry sisältöön

"Vastaamme laaja-alaisesti yritysten tarpeisiin Terveyskampuksen toimijoiden yhteistyönä. Meillä on kyvykkyys auttaa yrityksiä tuotekehityksessä sekä tutkimushallinnollisen osaamisen että teknisten laitteiden suhteen."

Terttu-yhteistyöalusta tukee yrityksen kasvua startupista alkaen

Terveyskampus Turun TERTTU-yhteistyöalusta kokoaa tutkimuksen, testauksen ja tuotekehityksen palvelut terveysalan yritysten tarpeisiin. TERTTU-palvelun kautta yritys voi ottaa yhteyttä ja aloittaa yhteistyön Turun alueen korkeakoulujen, Turku Science Parkin tai hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

TERTTU-palvelua on rakennettu määrätietoisesti jo muutaman vuoden ajan ja ensimmäiset asiakastarinat puhuvat puolestaan. Erinomainen esimerkki korkeakoulun ja yrityksen yhteistyöpolusta on turkulaisen startupin, Korpi Solutions Oy:n, tarina KorpiForrest -ratkaisun kehittämisessä. Hyvinvointipalveluita yrityksille ja niiden henkilökunnalle tarjoava KorpiSolutions Oy otti ensimmäisen kerran yhteyttä vuonna 2020 Terveyskampus Turun verkkosivun kautta toivoen yhteistyötä tuotteensa tieteellisen validoinnin kanssa.

Yleinen pulma terveysalan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä on niiden toimivuuden ja vaikuttavuuden todentaminen. KorpiSolutions Oy:n perustaja, Mikko Pohjola, ymmärsi tämän heti alusta lähtien ja aloitti prosessin, jonka lopputulemana on yrityksen tuotteen toimivuudesta tehty tieteellinen julkaisu ja vahva näyttö palvelun toimivuudesta.

”Virtuaalitauon vaikutus kognitiivisesta kuormituksesta palautumiseen – Tutkimus Korpi Forrest -taukokokemuksen vaikutuksista” toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja KorpiSolutions Oy:n yhteistyönä, joka sai alkunsa Pohjolan yhteydenotosta Terttu-yhteistyöalustan kautta.

Tuotteen validointia johtanut, Turun ammattikorkeakoulussa tutkimusvastaavana toimiva yliopettaja Elina Kontio kuvailee prosessia: ”Alkuun toteutimme arvion projektin toteutettavuudesta ja KorpiForrestin kohdalla oli selvää, että tarvittiin tuotteen teknistä validointia ja käytettävyyden tutkimista.”

Vaadittavan juridisten sopimusten laadinnan toteuttivat Turun ammattikorkeakoulun projekti-insinöörit Juho Koskinen ja Tero Vahanne. Heidän asiantuntemustaan hyödynnettiin tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin ja aineistonhallintasuunnitelmien laadinnassa. Tutkimusta varten oli laadittava sopimukset myös tutkimusdatan omistajuudesta sekä suunniteltava prosessi Euroopan unionin GDPR-asetuksen vaatimista näkökulmista.

 

Omistajuuksien ja juridiikan setvimisen jälkeen määriteltiin yhteistyöprojektin roolijako. KorpiSolutions Oy toi monialaiseen projektiin myös yhteistyökumppanin toisesta korkeakoulusta, joka sekin löytyi Terveyskampukselta.

”Tieteellisen validoinnin suunnittelussa hyödynnettiin erityisosaamista myös Turun yliopiston psykologian laitokselta, mistä yhteistyöhön osallistui dosentti Mika Koivisto. Koivisto oli keskeisessä roolissa sekä tutkimussuunnitelmaa laadittaessa että aineiston analysoinnissa ja raportoinnissa,” Kontio kertoo.

Tutkimussuunnitelman myötä projektille anottiin tutkimuslupa Turun ammattikorkeakoulun eettiseltä toimikunnalta. Tutkimustiedon keräämiseen liittyy omat reunaehtonsa tietosuojamääräysten noudattamisessa. Näissä kysymyksissä tutkimusprojektia tuki Turun ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava Jaani Kuusela.

Hallinnollisten vaiheiden jälkeen edettiin tutkimuksen toteuttamiseen. Juho Koskinen kertoo tutkimusaineiston keräämisestä: ”Aineiston kerääminen ja testattavien rekrytointi ei ollut mikään triviaali juttu, sillä aineiston keruuvaihe osui loppukevääseen ja opiskelijoiden lähdettyä harjoitteluihin kampus oli juuri hiljentynyt. Tutkimukseen osallistuvien vapaaehtoisten rekrytoinnin ja aineiston keruun tekivät opiskelijaharjoittelijat.”

Turun ammattikorkeakoulu on investoinut merkittävällä tavalla tutkimusinfrastruktuuriin ja HealthTech Labista löytyvää teknologiaa voidaan hyödyntää vaativassakin tutkimus- ja testaustoiminnassa. Yhteistyöprojektin myötä opiskelijat pääsivät osallistumaan oikean tutkimusprojektin toteuttamiseen.

Tieto-ja viestintäteknologian opiskelijoiden rooliksi tuli tutustua laitteistoon, koodata testitilannetta varten tehtäviä, kerätä verrokkivideo, testata testijärjestelmät ja hoitaa vapaaehtoisten testaus. Samalla he saivat käytännön osaamista tutkimusprojektin testauksen läpiviemisestä.

Yhteistyöprojektissa syntynyttä tutkimusdataa on mahdollista hyödyntää myös jatkossa. Sekä KorpiSolutions Oy että HealthTechLab voivat käyttää anonymisoitua tutkimusdataa myöhemmin.

Kokonaisuudessaan yhteistyöprojektin hyötyjiä ovat olleet kaikki osapuolet: Turun ammattikorkeakoulu ja sen opiskelijat sekä tietenkin KorpiSolutions Oy. HealthTechLabin kanssa toteutettu tutkimus tukee yrityksen kehittämää KorpiForrest -palvelua. Tutkimustuloksista on suunnitelmissa laatia artikkeli tieteelliseen julkaisuun.

Kontio toteaa lopuksi: ”Tämä esimerkki kuvaa hyvin, miten laaja-alaisesti pystymme vastaamaan yritysten tarpeisiin Terveyskampuksen eri toimijoiden yhteistyönä. Meillä on kyvykkyys auttaa yrityksiä tuotekehityksessä sekä tutkimushallinnollisen osaamisen että teknisten laitteiden suhteen.” Kontion johtaman tutkimusryhmän iskulauseenakin on: ”Olemme aktiivinen asiantuntijakumppani terveysteknologian tuotekehityksessä.”