Siirry sisältöön

Kumppanit

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen muodostavat 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos. Turun yliopistollisen sairaalan palveluja käyttää vuosittain yli 200 000 ihmistä. Tyksin sairaaloita käytetään myös koulutukseen, harjoitteluun ja tieteelliseen tutkimukseen.

 

Turun yliopisto on kansainvälinen tutkimusyliopisto ja yli 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö. Yliopistolla on useita kansainvälisesti arvostettuja tutkimuskeskittymiä, muun muassa biofutuurin, biokuvantamisen sekä lääkekehityksen ja -diagnostiikan aihealueet. Turun asiantuntemus on huomattu myös maailmanlaajuisesti menestymällä kansainvälisissä yliopistojen rankingeissa ja saamalla useita tunnustuksia ja palkintoja.

 

Åbo Akademin yliopisto tarjoaa laajan valikoiman koulutusvaihtoehtoja ja on Suomen ainoa ruotsinkielinen yliopisto. Se tekee tutkimusta monilla aloilla, ja sen erityisiä painopistealueita ovat vähemmistötutkimus, lääkekehitys ja -diagnostiikka, molekulaarinen prosessi- ja materiaalitekniikka sekä meri. ÅAU:lla on 5500 perustutkinto-opiskelijaa Turussa ja Vaasassa. ÅAU:n johtavia periaatteita ovat monimuotoisuus, avoimuus, rohkeus, kestävyys ja osallistuminen.

 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 jäsenen innostava yhteisö – innovatiivinen ja monialainen korkeakoulu, joka luo kansainvälistä kilpailukykyä ja hyvinvointia Lounais-Suomeen. Valmistuneet ammattilaisemme ovat käytännönläheisiä huippuosaajia.

 

 

 

Yrkeshögskolan Novian koulutustarjonta on monipuolista ja korkealaatuista. Novia toimii Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Yli 4000 opiskelijallaan ja noin 360 työntekijällään Novia on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu.

 

Alueen yritys- ja innovaatiopalveluiden koordinoinnista vastaa Business Turku. Business Turku kokoaa yhteen Turun seudun yritykset, korkeakoulut, järjestöt ja kunnat. Alueen 22000 yritystä, kuusi korkeakoulua ja laaja yhteistyöverkosto eri toimijoiden kesken vauhdittavat uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä yritystoiminnan ja paikallisen hyvinvoinnin kasvua.