Siirry sisältöön

HCT SimuCenterissä harjoitellaan moniammatillisesti, tositilanteita varten

Post-operatiivinen hoito heräämössä.

HCT SimuCenter on Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteinen simulaatiokeskus, joka sijaitsee Medisiina D:ssä. Simulaatio-opetuksen avulla edistetään moniammatillisuutta ja kehitetään kliinisiä taitoja. Erilaisia potilastilanteita harjoitellaan todellisuutta vastaavissa simulaatiotiloissa.

Opiskelijoille simulaatioita moniammatillisissa ryhmissä

Millaista simulaatio-opetus on käytännössä?  Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat jakavat osaamistaan yhteisillä simulaatioilla. Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat kokoavissa lukukausisimulaatioissa lukukauden aikana opittuja asioita. Toisen lukukauden simulaation ensimmäisessä vaiheessa sairaanhoitajaopiskelijat toteuttavat polviproteesipotilaan heräämövaiheen hoitoa simulaationukelle. Toisessa vaiheessa potilasta näyttelee opiskelija, joka on kotiutumassa proteesileikkauksen jälkeen vuodeosastolta. Fysioterapeutit ohjaavat hänelle mm. liikkumista kyynärsauvoilla ja sairaanhoitajat leikkaushaavan hoitoa ja kivunhoitoa.
Simulaatiosta kerätty palaute on ollut positiivista. Osallistujat kommentoivat muun muassa, että he ovat saaneet uutta tietoa ja pitivät simulaatiosta oppimistapana. Lisäksi he kannattivat moniammatillisuuden jatkamista simulaatiossa ja toivoivat tuleviin simulaatioihin myös muiden alojen opiskelijoita.

Simulaatioympäristöllä on monta käyttäjää

HCT SimuCenteriä käytetään myös Tyks Akuutin ensihoidon simulaatiokoulutuksissa, joissa ensihoitajat harjoittelevat säännöllisesti useita kertoja vuodessa erilaisia potilas-skenaarioita. Ensihoidon simulaatiokoulutuspäivässä 16.11.2023 harjoiteltiin elvytyspotilaan hoitoa.

 

Sisällöt:
Saara Laaksonen, Lehtori, TtM, sh AMK
Ville Vainio, päätoiminen tuntiopettaja, TtM, sh AMK
Simulaatiotiimin vetäjät, Turun AMK
Heikki Riihimäki
Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtM, Eh
Tyks Akuutti, ensihoito