Siirry sisältöön

Pohjoismaista yhteistyötä Nordic Proof -verkostossa

Terveyskampus Turku -verkoston yritysyhteistyöhön suunnattu Terttu-palvelu laajeni vuoden alussa, kun kampus liittyi osaksi pohjoismaista Nordic Proof -verkostoa. Nordic Proof edistää terveysalaan liittyvien yritysten liiketoiminnan kehittämistä tarjoamalla testaamismahdollisuuksia ja asiantuntijaosaamista kehitteillä olevan tuotteen eri vaiheisiin, ideasta innovaatioksi.

Ensimmäisen kerran kampus sai kuulla kaikissa pohjoismaissa toimivan Nordic Proof -verkoston toiminnasta syksyllä 2022 Business Finlandin ylläpitämän kansallisen testialustaverkoston tapaamisessa. Houkuttimena toimivat jo mukana olevat Oulu Health Lab ja Health Proof Helsinki, jotka esittelivät muille osallistujille onnistuneita yhteistyöprojektejaan yritysten kanssa. Näissä projekteissa yritykset olivat testanneet ratkaisuja terveysalan testiympäristöissä. Samalla selvisi, että Nordic Proofin toiminta-ajatus on samankaltainen kampuksemme Terttu-palvelun kanssa, joten tuntui luontevalta liittyä osaksi pohjoismaista toimintaa. Syksyn 2023 seurasimme verkoston työskentelyä havainnointijäsenenä ja tammikuusta 2024 alkaen Terveyskampus liittyi verkostoon varsinaisena jäsenenä. Samanaikaisesti verkostoon liittyi myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu eli Xamk.

Nordic Proof tarjoaa yrityksille helposti lähestyttävän yhteydenottokanavan yritysten TKI-aloitteita varten. Palvelun taustalta löytyvät testialustapalveluita tarjoavat julkiset terveydenhuollon toimijat, korkeakoulut ja niiden asiantuntijat eri puolilta pohjoismaita. Verkoston tavoitteena on tuoda esiin yrityksille tarkoitettuja palveluita, kuten asiantuntija-apua idean kypsyyden kasvattamiseksi tai kliinisen tutkimuksen toteuttamiseksi. Yhteydenoton saavuttua Nordic Proof etsii sopivan yhteistyötahon. Jatkoyhteistyöstä osapuolet sopivat keskenään. Näitä yhteydenottoja on jo viety eteenpäin myös Terveyskampuksella.

Verkosto tarjoaa jäsenilleen näkyvyyttä webinaareissa, joissa testialustatoimijat esittelevät palveluitaan yrityksille. Tunnin mittaisen webinaarin jälkeen yritykset voivat osallistua kahden välisiin tapaamisiin palveluntarjoajien kanssa. Viime syksynä Terveyskampukselta esiteltiin Auria tietopalveluiden toimintaa. Kevään webinaarissa puolestaan palveluita oli esittelemässä Turun yliopiston tutkimusalusta Flavoria. Webinaareissa on tuotu esiin myös onnistuneita yhteistyöprojekteja korkeakoulujen ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa, kuten kliinisen tutkimuksen toteuttamisessa sairaalaympäristössä yrityksen näkökulmasta. Vastaavia onnistumistarinoita olisi jatkossa hyvä kuulla lisää, jotta ymmärrys terveydenhuollossa vaadittavasta tutkimuksesta lisääntyy.

Lisäksi Nordic Proof kokoaa jäsenten palvelut nettisivuille, jolloin yksittäiset testialustapalvelut myös kampuksen alueelta saavat laajempaa näkyvyyttä. Samanaikaisesti Terveyskampuksella on aloitettu kehittämistyö, jossa pyrimme parantamaan yrityksille suunnattujen palvelujen kuvauksia ja niistä viestimistä. Tässä kehittämistyössä kampuksen oma Terttu-palvelu voi ottaa mallia pohjoismaisista kollegoista.

Nordic Proofin toiminnan rahoittaa Nordic Innovation. Lisäksi jäsenet maksavat vuosittaista jäsenmaksua, jolla kustannetaan verkoston ylläpito ja verkostotapaamiset kahdesti vuodessa vuorotellen eri maissa. Seuraavaksi verkosto kokoontuu kahden päivän ajan Turussa tämän vuoden huhtikuussa ja tapaamisen yhtenä tavoitteena on oppia tuntemaan toisia ja kampuksen osaamista paremmin.

Verkostotyö on pitkäjänteistä ja useamman toimijan välistä vastavuoroista toimintaa, jossa tieto liikkuu henkilöiden kautta. On havaittu, että verkostomainen toimintatapa sopii hyvin terveydenhuollon haasteisiin, joita ei voida ratkaista vain yhden osaajan toimesta, vaan tarvitaan osaamista monelta eri alalta. Nordic Proof -yhteistyön odotetaan tuovan kampuksellemme uusia mahdollisuuksia ja ideoita TKI-toimintaan yritysten kanssa, mutta myös näkyvyyttä ja oppia uudenlaisesta tavasta tehdä yhteistyötä.

 

Kirjoittaja:

Eriikka Siirala
Johtava innovaatioasiantuntija, Innovaatiokeskus, Varha
Toiminnanjohtaja, Terveyskampus Turku

 

Lue lisää:
Nordic Proof
Terttu-palvelu