Siirry sisältöön

Terveyskampus: TKI-rahoituksen riittävyys turvattava hyvinvointialueella

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämisen lisäksi hyvinvointialueen tulee järjestää tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan (TKKI) prosessit omassa toiminnassaan ja niiden rahoitus. Terveyskampus Turku järjesti tästä aiheesta seminaarin, jonne oli kutsuttu alan keskeiset varsinaissuomalaiset toimijat. Keskustelussa nousi vahvasti esiin Varsinais-Suomen terveysklusterin valtakunnallinen merkitys tutkimuksessa ja kehityksessä.

Tapaamiseen osallistui yli 60 varsinaissuomalaista yhteiskunnallista vaikuttajaa kansanedustajista ja aluevaltuutetuista alkaen, aina maakuntaliiton, TYKSin ja sairaanhoitopiirin johtoon. Tapaamisen keskeisenä sisältönä oli TKI-rahoituksen turvaaminen hyvinvointialueen kehyksessä ja puhujien selkeä tahtotila oli näin myös tehdä.

Ensimmäisenä esiintynyt Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikainen kertoi hyvinvointialueen lyhyen tähtäimen suunnitelmista: ”Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen on saatava osaksi hyvinvointialueen arkea. Tavoitteena on se, että perusterveydenhuollon ja sosiaalityön tutkimus lisääntyisi. Erikoisterveydenhuollossa on mielestäni resurssointi jo kunnossa.”

”Meidän ensimmäisenä tavoitteenamme on se, että palvelut jatkuvat kuten tähänkin mennessä ja muilta osin tulevaisuus on vielä vahvasti work in progress.” Martikainen totesi.

Yliopistosairaalan merkityksestä puhunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana vuoden loppuun toimiva Mikko Pietilä korosti TYKSin arvoa instituutiona: ”Harva tietää, että TYKS on maailman 58. paras ja Pohjoismaiden viidenneksi paras sairaala. Meidän tulee myös jatkossa turvata sen asema. Maailman parhaat sairaalat ovat kaikki yliopistosairaaloita ja niinpä jokapäiväisellä TKI-toiminnalla on merkitystä sille, kuinka hyviä palveluita pystymme tarjoamaan asiakkaille.”

Ylipäätään TKI-toiminnan merkitys valtakunnallisesti niin työvoimapulan ratkaisijana kuin alan vientinäkymien työkaluna nostettiin tilaisuudessa useita kertoja esiin. Mahdollisuus tehdä tutkimusta onkin puhujien mukaan yliopistosairaaloiden tärkein vetovoimatekijä rekrytoidessa ja on aivan keskeisenä nostamassa sairaaloiden vetovoimaa kansainvälisissä vertailuissa.

Hyvinvointialueen johtajan puheenvuorossa korostui myös huomio siitä, että työvoimapula tulee olemaan osa terveydenhuollon järjestämisen arkea jatkossakin. TKI:n merkitys sen ratkaisijana on siis keskeinen, sote-henkilöstön työpanoksen riittävyyttä tulee tukea uusin innovaatioin.

TKI:n rahoituksella nähdään myös tärkeä työllistävä vaikutus osana elinkeinoelämää. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimus- ja innovaatiojohtaja, professori Juha Töyräs korostikin omassa puheenvuorossaan terveysteknologian tärkeyttä Suomen taloudelle: ”Terveysteknologia on tuonut Suomeen reilun kahdenkymmenen vuoden aikana 14 miljardin ylimäärän – globaalisti tämä on poikkeuksellisen hyvä luku. Terveysteknologia muodostaakin yli puolet Suomen korkean teknologian viennistä. Jos tieteellistä tutkimusta ei pystyttäisi tekemään yliopistosairaaloissa, on selvää, että alan etumatka katoaisi.”

Tapaamiseen osallistuneet varsinaissuomalaiset kansanedustajat Anne-Mari Virolainen ja Ville Valkonen olivat tyytyväisiä seminaarin antiin. Virolainen korosti tutkimuksen merkitystä: ”Tutkimus on merkittävä vetovoimatekijä ja kasvun luoja ja jälleen kerran se tuli todistetuksi tässä tapaamisessa. Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa.”

Myös maakuntahallituksen puheenjohtajan toimiva Valkonen taas korosti alueellista näkökulmaa: ”Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus on meille valtava menestystekijä. Täällä on jo voimakas lääketieteen klusteri ja maailmanluokkaa oleva yliopistosairaala. Lisäksi meillä on Turun AMKn puolella merkittävää tutkimusta. TKI:n rahoituksen turvaamisessa on meillä paljon voitettavaa, myös elinkeinopoliittisesti.”

Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa. Lisätiedot: www.healthcampusturku.fi