Siirry sisältöön

Turun AMK:n sairaanhoitajakoulutuksen opetus uudistuu Campuskoti Merihelmessä

Saloon perustettu Campuskoti Merihelmi yhdistää vanhustyön aidon työympäristön ja Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen osaamisen.

Salon IOT Campuksella toimii ikäihmisten 30-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, Campuskoti Merihelmi. Samassa paikassa toteutetaan myös Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutusta. Turun AMK:n vanhushoitotyöstä vastaavat opettajat, kehittäjät ja tutkijat sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluasumisen yksikön henkilöstö innostuivat kehittämään Campuskoti Merihelmestä uudenlaisen oppimisympäristön. Tässä oppimisympäristössä sairaanhoidon opiskelijat ja opettajat kohtaavat ikääntyneet ihmiset ja heidän läheisensä sekä tietysti myös yksikön työntekijät.

Campuskoti Merihelmen ensimmäiset sairaanhoitajaopiskelijat aloittivat tammikuussa 2023. Opiskelijoiden kaikki opetus tapahtuu Campuskodissa puolen vuoden ajan. Uudessa toimintamallissa kaikki opetus teoriasta käytännön harjoitteluun toteutetaan työelämäympäristössä. Hoitotyön perusteiden lisäksi esimerkiksi suomen kielen ja viestinnän opinnot suoritetaan yksikössä. Perinteisessä mallissa opiskelijat ovat ensin suorittaneet teoriaopinnot korkeakoulussa ja menneet sitten 4–5 viikon mittaiselle harjoittelujaksolle vanhustyön yksiköihin.

Toimintamallin lähtökohtana on vahvistaa sairaanhoitajan taitoja ja ammatti-identiteettiä jo opintojen alkuvaiheessa. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijat työskentelevät vanhusten palveluasumisen yksikössä aktiivisina työyhteisön jäseninä puoli vuotta, he saavat syvällisiä taitoja sairaanhoitajaksi kasvamisen polulleen. Uuden mallin avulla pystytään vahvistamaan myös ikääntyneiden hoitotyön erityisosaamista. Aidossa työelämäympäristössä toimiminen heti opintojen alussa antaa opiskelijoille realistisen kuvan tulevaisuuden työelämästä ja työssä vaadittavasta osaamisesta.

Vanhusten hoitotyön opetus ja oppiminen on siirtynyt aitoon työelämäympäristöön.

Campuskoti Merihelmi on yhteinen ympäristö, jossa työelämän ja korkeakoulun välinen vuoropuhelu on tiivistä. Toimintamalli on tuonut jo nyt Turun AMK:n sairaanhoitajakoulutusta ja hyvinvointialuetta lähemmäs toisiaan. Kansallisesti ainutlaatuinen oppimisympäristö antaa alan opiskelijoille ja kokeneille ammattilaisille mahdollisuuden oppia toisiltaan ja luoda näin kaikkia palveleva työkulttuuri. Uusi malli on saanut myös omaisilta kiitosta.

Arvokas vanhuus -tutkimusryhmän vetäjä Sini Eloranta ja yliopettaja Susanna Mört toteavat, että uutta toimintamallia on rakennettu yhdessä hyvinvointialueen kanssa hyvään keskinäiseen luottamukseen perustuen. Tutkimusryhmän tehtävänä on seuraavaksi arvioida uuden toiminnan vaikutuksia, kehittää mallia edelleen ja laajentaa sitä myös muihin ympäristöihin.

Campuskoti on hyvä esimerkki siitä, miten yhteisellä kehitystyöllä voimme varmistaa, että sairaanhoitajakoulutus vastaa työelämän uudistuviin tarpeisiin myös jatkossa.

 

Campuskoti Merihelmi YLE:n uutisissa 7.11.2023

 

Lisätietoja:

Susanna Mört, Yliopettaja, Turun AMK & Sini Eloranta, Yliopettaja, Turun AMK