Siirry sisältöön

Hälsocampus sommarbrev 2022

Det välförtjänta sommarlovet kommer till Hälsocampus och nu är det dags att smaka på den gångna våren och resultaten. Tack till alla aktörer och experter på Hälsocampus för samarbetet i utvecklandet av hälsobranschen i Åboområdet.
Ni är Hälsocampus.

Varmt tack även på ledningsgruppens vägnar.

Somriga hälsningar, utvecklingsdirektör Leena Setälä

Det Åbobaserade ekosystemsarbetet inom hälsobranschen har fått stor synlighet och publicitet . De gemensamma evenemangen under våren har samlat stor publik. Här är några gemensamma höjdpunkter från våren 2022:

 • Avtalet för bildningen av det nationella centret för läkemedelsutveckling skrevs under 4.2.2022. Centrets placering är i Åbo.
 • HealthHub Finland fick EDIH-status (European Digital Innovation Hub) i början av juni. Nätverket som utvecklar digitaliseringen av europeiska företag och offentliga aktörer koordineras från Turku Science Park, och Auria Clinical Informatics representerar Åbobaserad expertis.
 • Seminarieserien för värdebaserad hälsovård fortsatte 2022 med temana Hur hanteras effektivitet? och Effekt med data. Hälsocampus höll även ett seminarium om hållbar utvecklig av laboratoriesektorn.
 • Hälsocampus ordnade de lyckade Sote-digi mötesplatsevenemangen 23.3. och 27.4. tillsammans med REDISOTE-projektet. Företagen som deltog i evenemanget fick direkt feedback på sina egna produkter från en panel med dussintals experter.
 • HCT 2.0-projektet, finansierat av Finlands Akademi, ordnade tillsammans med LIUKAS och REDISOTE en workshop för Barn och ungdomars motionskompetenscentrum 21.4. På workshoppen diskuterade totalt 50 deltagare om utvecklingen av motionsmöjligheter för barn och ungdomar.
 • Mognadsmätaren för hälsovårdens provplattformar som utvecklades under HCT 2.0-projektet testades under våren 2022. Mätaren har visat sig vara mycket användbar vid testanvändning och ger även provplattformerna feedback om var de kan utveckla sin egen verksamhet.
 • Kursen i designtänk för patientens bästa (Design ajattelua potilaan parhaaksi), anordnad i samarbete mellan Åbo universitet och VSSHP, samlade under våren sammanlagt 15 sjukvårdsdistriktsanställda och studenter från medicinska fakulteten. Teamen genomförde ett projektarbete under kursen för att lösa en sjukhusbaserad utmaning.
 • Hälsocampus Åbo deltog med stark representation i mötet för det nationella Tesbed-nätverket i Tammerfors 12–13.4.
 • Den förnyade TERTTU-tjänsten lanserades 12.4. för att ge mer detaljerad information om kontaktpersonens samarbetsönskemål samt för att påskynda sökandet efter rätt samarbetspartner inom Hälsocampus-organisationerna.
 • Evenemanget Medisiina D:s öppna dörrar 3.5. samlade över 80 personer intresserade av Medisiina D:s arbete, som ville lära sig om de verksamheter och teknologier som presenterades av studenter inom olika områden.
 • Hälsocampus ordnade i samarbete med Research Suppårt Turku ett morgonkaffe-evenemang för forskningsstöd 13.5. Under evenemanget fick man lyssna på INVEST-flaggskeppets projektledare Erika Lilja, ledamot i välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finland Mari Lahti, Turku Bioimagings forskningsledare Pasi Kankaanpää, samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts forskningsöverläkare Päivi Rautava och deras synpunkter på stödbehov och möjligheter för forskningen inom hälsovården.
 • True.net-nätverket ordade ett Horizon Europe Cancer Hub-möte 17.5. I Medisiina D samlades totalt 14 av områdets toppforskare från olika organisationer.
 • Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ordade i Medisiina D en katastrofövning 18.5. där ett stort antal elever, lärare och räddningspersonal inom olika områden deltog i räddningsarbetet vid en påhittad disco-brand.
 • Hälsocampus deltar i HIMMS-evenemanget i juni.
 • HCT 2.0 videon publicerades 15.6.2022

Dessutom har Hälsocampus noga följt beredningen av välfärdsområdet och varit med på bred front inom planeringen av FUIK-helheten på välfärdsområdet. FUIK:s verksamhet inom hälsovården som representeras av Hälsocampus parter spelar en väsentlig roll för att stödja välfärdsområdets mål från en högkvalitativ och effektiv sote-tjänst baserad på forskning.

Save the date: på tisdag eftermiddag 22.11.2022 ordnar Hälsocampus ett gemensamt evenemang för campusmedlemmar och intressentgrupper. Även Teknologicampus och Kulturcampus deltar i evenemanget. Boka redan nu tid i din kalender och kom och lyssna på de senaste campusnyheterna samt för att träffa andra campus-aktörer!